Sikadur®-41 CF Normal

3komponentní tixotropní epoxidová opravná malta

Sikadur®-41 CF Normal je 3komponentní opravná malta a záškrab, založen na kombinaci epoxidových pryskyřic a speciálních plniv, navržen pro použití za teplot v rozmezí +10 °C až +30 °C.

Sikadur®-41 CF Normal poskytuje následující výhody:
  • Snadné míchání a aplikace
  • Velmi dobrá přídržnost k většině stavebních materiálů
  • Vysoká pevnost
  • Tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních plochách nebo nad hlavou
  • Vytvrzuje bez smrštění
  • Komponenty mají odlišnou barvu pro snazší orientaci během míchání
  • Použití bez primeru
  • Vysoká počáteční a konečná mechanická odolnost
  • Dobrá odolnost abrazi
  • Dobrá chemická odolnost