Sikadur®-31 EF

2komponentní tixotropní víceúčelové epoxidové lepidlo

Sikadur®-31 EF je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, tolerantní k vlhkosti. Použitelné v teplotním rozmezí +10 °C až +30 °C.

  • snadné míchání a aplikace
  • výborná přídržnost k většině stavebních materiálů
  • tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních plochách nebo nad hlavou
  • vytvrzuje bez smršťování
  • komponenty mají odlišnou barvu (pro snazší orientaci během míchání)
  • použití bez primeru
  • vysoce odolný proti abrazi
  • nepropustný pro páry a tekutiny
  • chemicky odolný