Sikadur®-31 CF Rapid

2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo

Sikadur®-31 CF Rapid je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, navrženo pro použití za teplot v rozmezí +5°C až +20°C, je tolerantní k vlhkosti.

Sikadur®-31 CF Rapid poskytuje následující výhody:
 • Snadné míchání a aplikace
 • Výborná přídržnost k většině stavebních materiálů
 • Vysokopevnostní lepidlo
 • Tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních plochách nebo nad hlavou
 • Vytvrzuje bez smrštění
 • Komponenty mají odlišnou barvu pro snazší orientaci během míchání
 • Použití bez primeru
 • Vysoká počáteční a konečná mechanická odolnost
 • Vysoce odolný proti abrazi
 • Nepropustný pro páry a tekutiny
 • Vysoce chemicky odolný