Sika® WT-200 P

Krystalizační a těsnicí přísada do betonu

Sika® WT-200 P je kombinovaná těsnicí a krystalizační přísada do betonu se schopností překlenovat trhliny, používaná pro snížení propustnosti betonu, a podpoře jeho samoregeneračních schopností.

 Sika® WT-200 P je směs cementu, funkčních aditiv a plniv. Reakcí těchto složek s hydratačními produkty cementu dochází v soustavě porů a kapilár přítomných v betonu ke vzniku nerozpustných krystalizačních produktů, a tím k trvalému utěsnění betonu proti pronikání vody i dalších kapalin, a znížení jeho nasákavosti. Speciální složení přísady Sika® WT-200 P zajištuje schopnost samoredukce vzniklých trhlin (samoregenerační schopnost) a zvyšuje schopnost betonu překlenovat trhliny.
Použití přísady Sika® WT-200 P přináší následují výhody:
  • Snižuje pronikání tlakové vody
  • Snižuje kapilární absorpci betonu
  • Podporuje samoregenerační vlastnosti betonu
  • Zvyšuje odolnost vůči chemickému namáhání
  • Snižuje propustnost pro vodní páru