0561 KVK Porokleber bílý

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T) dle EN 998 - 2:2010, třídy M5

  • Návrhová malta = malta, pro níž volí výrobce složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti

  • směs z bílého cementu
  • určen pro vnitřní i vnější prostředí
  • tloušťka spáry je 2 – 3 mm
  • mrazuvzdorný