Sikafloor®-161

epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltová stěrka

Sikafloor®-161 je 2komponentní, nízkoviskózní, víceúčelová epoxidová pryskyřice, která může být použita jako epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltová stěrka. Vnitřní a vnější použití.

  • Nízkoviskózní
  • Dobrá penetrační schopnost
  • Vynikající přídržnost
  • Snadná aplikace
  • Krátké čekací doby
  • Víceúčelový