Sikadur®-31 DW

2komponentní epoxidové lepidlo se schválením pro přímý styk s pitnou vodou

Sikadur®-31 DW je 2komponentní lepidlo a opravná malta, na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, které byly speciálně vyvinuty pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Sikadur®-31 DW poskytuje následující výhody:
  • Vhodný pro oblasti s pitnou vodou
  • Snadné míchání a aplikace
  • Výborná přídržnost k většině stavebních materiálů
  • Tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních plochách nebo nad hlavou
  • Vytvrzuje bez smršťování
  • Komponenty mají odlišnou barvu pro snazší orientaci během míchání
  • Použití bez primeru
  • Vysoká počáteční a konečná mechanická odolnost