1160 KVK Akrylátová fasádní barva

Pro venkovní i vnitřní úpravu stěn

  • vodou ředitelná, odolná proti alkáliím
  • vodoodpudivá, difúzní, bez vnitřního pnutí
  • snižuje povrchovou nasákavost natřené plochy a tím zajišťuje také „samočistící efekt“ natřené plochy v důsledku snížení ulpívání mechanických nečistot, nanesených srážkovou vodou