Sikafloor®-160

Epoxidová penetrace, vyrovnávací malta a maltová stěrka

Sikafloor®-160 je 2komponetní, nízkoviskózní víceúčelová epoxidová pryskyřice, která může být použita jako epoxidová penetrace, vyrovnávací malta nebo maltová stěrka. Vnitřní a vnější použití.

  • Nízkoviskózní
  • Dobrá penetrační schopnost
  • Vynikající přídržnost
  • Krátké čekací doby
  • Víceúčelový