03/08/2020

▪ Růst v prodeje v místních měnách o 2,9% na 3 614,6 milionu CHF (–3,2% v CHF)

  • Negativní měnový efekt –6,1% (Dopad –225 milionů CHF na tržby a –29 milionů CHF na EBIT) 
  • Udržení vysoké marže EBITDA přes 16% (Absolutní EBITDA očištěná o měnový efekt byla stejná)
  • Provozní zisk (EBIT) ve výši 410,2 milionu CHF (Dopad –14,8%)
  • Zvýšení volného cashflow na 254,7 milionu CHF (+41,7%)
  • Ukončení akvizice společnosti Adeplast (Rumunsko), Převzetí Modern Waterproofing Group (Egypt) a výstava nového výrobního závodu v Barranquille (Kolumbie)
  • Výhled na druhou polovinu roku: Sika očekává příznivější tržní podmínky. S předpokládaným zlepšením objemu prodejů očekává společnost ve druhé polovině roku nadměrný nárůst EBITu
  • Potvrzení strategických cílů pro rok 2023 pro udržitelný a ziskový růst

I přes významný dopad pandemie koronaviru byla společnost schopna pokračovat ve své růstové trajektorii a v první polovině roku 2020 vykázala růst tržeb v místních měnách o 2,9% na 3 614,6 milionů CHF. Vysoký záporný měnový efekt –6,1% vedl ke snížení tržeb o 3,2% v CHF (což odpovídá přibližně 225 milionům CHF). Akviziční efekt přispěl k růstu 13,4%. V první polovině roku byl záporný organický růst na úrovni –10,5%.

V březnu, dubnu a květnu bylo podnikání ovlivněno probíhající pandemií koronaviru téměř ve všech dceřiných společnostech. V červnu zaznamenala Sika poprvé od února pozitivní organický růst tržeb, protože v mnoha zemích došlo k ukončení opatření nebo k výraznému uvolnění.

Obchodní aktivity se začaly normalizovat a dynamika ve stavebnictví se zrychlila.

Board of Directors
"Zhruba 35 ze 100 zemí, ve kterých Sika působí, bylo v první polovině roku asi na dva měsíce zcela uzavřeno, a i ostatní země byly pandemií silně zasaženy. Díky naší lokální struktuře řízení jsme se rychle globálně přizpůsobili měnícím se tržním podmínkám v příslušných zemích. Rychle jsme provedli nezbytná opatření na ochranu našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů a současně udržovali náš dodavatelský řetězec a obchodní činnosti se zaměřením na důsledné řízení nákladů. Díky naší vysoké rychlosti implementace a úzkému vztahu s našimi zákazníky ve všech zemích jsme dokázali rychle uchopit obchodní příležitosti a získat tak další podíl na trhu. Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům po celém světě za jejich velké úsilí a za zvládnutí tohoto náročného období plné výzev." Paul Schüler, CEO ředitel