13/03/2020

Pro řidiče dodavatelských firem

Společnost Sika respektuje mezinárodní a místní předpisy a nařízení týkající se zdravotních a bezpečnostních opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a každodenně sleduje situaci společně se všemi našimi zaměstnanci a obchodními partnery v oblastech s výskytem koronaviru.  


Rozhodli jsme se zavést další nezbytná preventivní opatření, které by mělo minimalizovat kontakt se zaměstnanci společnosti Sika CZ, KVK a KVK PARABIT a tím také minimalizovat riziko nákazy pro všechny naše zaměstnance a jejich rodiny.   

S okamžitou platností zavádíme následující pokyny.  Řidiči nákladních a osobních vozidel jsou povinni dodržovat tyto pokyny: 

  • Při příjezdu do areálu Sika CZ, KVK a KVK PARABIT zůstat ve vozidle a počkat na pokyn zaměstnance na otevření nákladového prostoru
  • Při vystoupení z vozidla si nasadit ochrannou roušku 
  • Zdržovat se mimo vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. pouze pro potřeby otevření a zavření nákladového prostoru
  • Při vykládání zboží z nákladového prostoru zůstat v uvnitř vozidla v kabině.

Děkujeme za pochopení.

Sika CZ