18/06/2021

Produkt SikaCor® Elastomastic TF s okamžitou platností je nahrazen materiálem SikaCor® Elastomastic TFN.

SikaCor® Elastomastic TF - vysoce kvalitní protikorozní ochranný systém a zároveň povrstvení pro ocelové mostní desky, kontrolní chodníky a lávky, cyklostezky a stezky pro pěší, dopravní plochy, mostovky apod. byl stažen z výroby. 

S okamžitou platností je nahrazen materiálem SikaCor® Elastomastic TFN a to s ohledem na respektování nařízení REACH (zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).

Nový produkt nahrazuje původní v plném rozsahu funkce a použití. Je to materiál s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Výsledkem kombinace epoxidu a polyuretanu je výsledná velmi flexibilně houževnatá hmota, která zabezpečuje ochranu ocelových, ale také betonových konstrukcí.

Slouží pro ochranu ocelových van drážních mostů s přímým kontaktem se štěrkovým ložem, povrchy mostních lávek, chodníků, cyklostezek apod.

V případě dotazů na nový materiál kontaktujte prosím naše obchodní zástupce z oddělení PodlahySanace a ochrana konstrukcí.