28/07/2021

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, PSČ 624 00, IČO: 494 37 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12073 oznamuje, že vydává nové Obchodní podmínky, platné a účinné od 1. září 2021.

Nové obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky a jsou k dispozici ke stažení.