10/02/2022

Pro současné epoxidové nátěry podlah je typický delší čas vytvrzování, obzvláště při nízkých teplotách. Stejně tak povrch je náchylný na změny barvy při působení vlhkosti v průběhu vytvrzování. Někdy vykazují vyšší emise těkavých látek, zápach při aplikaci a špatnou odolnost na UV.

Nová patentovaná technologie vytvrzování pro epoxidové podlahové nátěry

Firma Sika přináší na trh novou generaci podlahového epoxidového nátěru založený na vlastní vyvinuté aminové technologii Sika®. Sikafloor-2640 lze aplikovat jako vrchní nátěr, prosypávanou epoxidovou vrstvu nebo strukturovaný vysoce otěruvzdorný povrch. Je vhodný do průmyslových provozů, garáží, skladovacích hal, ale i na opravy starých povrchů.

vlastnosti
  • Vyšší UV stabilita
  • Žádný zápach při aplikaci
  • Rychle vytvrzuje i při nízkých teplotách
  • Nizké emise
  • Vysokou mechanickou odolnost
  • Minimální tendence k tvoření „ zbělěného“ povrchu v důsledku vyzrávání při nižších teplotách.
     
Velká úspora času při aplikaci

Rychlé vytvrzení do dvou dnů po aplikaci / při teplotě 23°C /. Standardní epoxid má plné vytvrzení za sedm dnů / při teplotě 23°C /.

Pochůznost epoxidové nátěru Sikafloor-2640
Velmi nízké emise

Prakticky žádný zápach během aplikace a velmi nízké emise – obsah VOC.
/ VOC volatile organic compounds – těkavé organické látky /.