04/01/2021

Máte soutěživou duši? Využijte ji v naší nové hře a vyhrajte produkty Sika a další skvělé odměny.

Ahoj! Jmenuji se Profík.

Jsem řemeslník. Zjistil jsem, že Sika má super nový web, kde můžu pro svou práci najít spoustu užitečných informací. A nejen já - jsou tu rady pro svépomocné stavebníky, domácí kutily i velké firmy. 

Spousta mých kolegů a zákazníků o tom ještě neví, tak jsem se rozhodl, že vás trochu provedu a naučím vyhledávat, co právě potřebujete vědět.

 

Budeme spolu soutěžit!

Najděte mě na webu a vyhrajte skvělé ceny. Každý týden se schovám na různých místech. Hrajeme 7 týdnů - to znamená, že můžete vstoupit do losování 7x! 

Jak se můžete zúčastnit?

Krok 1: Hledejte řemeslníka Profíka na www.sika.cz
Krok 2: Nalezeno? Skvělé! – Klikněte na obrázek Profíka a otevře se krátký registrační formulář.
Krok 3: Vyplňte své kontaktní údaje a link na stránku, kde jste Profíka našli.  
Krok 4: Držte si palce!

V jednom losovacím období (1 týden) se můžete registrovat pouze jednou.

Každé pondělí vylosujeme 6 účastníků, kteří získají odměnu. 

Obrázky Profíka poté přesuneme na jiná místa a v úterý od 10 hodin můžete začít znovu hledat a registrovat se do dalšího soutěžního kola.

 

Tip:  Sledovat sociální sítě Sika se vyplatí! Najdete tam nápovědy, ve které části webu se Profík právě schovává.

Odměny

1. cena

Sikafloor® Garage 6 kg

Sikaflex® -11 FC+

 
2. cena

Sika®  Zimní přísada

SikaFiber® PPM-12

 
3. cena

Sika Montérky

 

 

4. cena

Sika® MultiSeal-T

Sika Boom®-187 All Seasons

 
5. cena

Sikaflex®-118 Extreme Grab

 

6. cena

Vakuová termoska

Ovocný čaj "Užij SI KAždé ráno"

Ponožky Thermo-Cool

Losování

I. losovací období: od 4. 1. (10:00) do 11. 1. (10:00)
 
Výherci:

1. cena: Barbora Klejchová

2. cena: Aleš Vojta

3. cena: Petr Švábik

4. cena: Jana Špiková

5. cena: Hana Pášová

6. cena: Marta Pešková

 

Všem výhercům gratulujeme, budeme je kontaktovat e-mailem. Ostatním děkujeme za účast v soutěži a držíme palce v příštích kolech!

II. losovací období: od 12. 1. (10:00) do 18. 1. (10:00)
 
Výherci:

1. cena: Anna Lekešová

2. cena: Ota Humplík

3. cena: Stanislav Kapoun

4. cena: Alfons Brehovský

5. cena: Milan Jedlička

6. cena: D. Vrána

 

Všem výhercům gratulujeme, budeme je kontaktovat e-mailem. Ostatním děkujeme za účast v soutěži a držíme palce v příštích kolech!

III. losovací období: od 19. 1. (10:00) do 25. 1. (10:00)
 
Výherci:

1. cena:  Jaroslav Kadlec

2. cena: Zuzana Kotková

3. cena: Drahomír Dubina

4. cena: Josef Páša

5. cena: Pavel Preč

6. cena: Filip Vyskočil

 

Všem výhercům gratulujeme, budeme je kontaktovat e-mailem. Ostatním děkujeme za účast v soutěži a držíme palce v příštích kolech!

Pravidla soutěže „Najdi PROFÍKA“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Najdi PROFÍKA“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže; v případě rozporu textu těchto úplných pravidel s jejich zkrácenou formou (např. na sociálních platformách), mají přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků.

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „pořadatel“).

II. Doba a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v roce 2021, konkrétně v období 4. 1. 2021 – 22. 02. 2021 včetně.

Soutěž se koná na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek a soutěžního formuláře umístěných na adrese www.sika.cz. (dále jen „soutěžní web“). Prezentace soutěže, včetně pravidel je v sekci Aktuality.  

III. Účastníci soutěže

(dále též společně jako „účastníci soutěže“).

Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky.  

Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku uvedení nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele, či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

IV. Zapojení do soutěže

Podmínkou zapojení každého účastníka do soutěže je, že se v termínu od 4. 1. 2021 - 22. 02. 2021 zaregistruje nebo odešle soutěžní formulář na soutěžním webu.

Registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění formuláře – jméno, příjmení, email, adresa dodání výher, telefon, odpověď na soutěžní otázku.

Pro účast v soutěži je nutné poskytnout osobní údaje. Účastník zajišťuje, že osobní údaje, které poskytl, zejména křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresu pro doručení odměny, jsou pravdivé a správné. Pokud nám neposkytnete uvedené údaje, nebudete se moci zúčastnit soutěže nebo nás kontaktovat ohledně oznámení ceny.

Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení́ pravidel, předání a realizace výher.

V. Podmínky a průběh soutěže

Pro účast v soutěži je nutné najit obrázek řemeslníka „PROFÍKA“ (viz příklad vpravo) na webové stránce www.sika.cz, vyplnit a odeslat soutěžní formulář, včetně odkazu na stránky, kde byl nalezen obrázek řemeslníka – viz ilustrační foto vpravo:

Každý účastník se může soutěže účastnit pouze jednou za jedno losovací období. Není dovoleno používat vice emailových adres ke zvýšení šance na výhru pro jednu osobu a doručovací adresu.

Sika_web_banner1-profik

Každý týden proběhne losování 6 výherců. Celkem je 7 losovacích období:

I losovací období od 10:00 h 4. 1. 2021 do 10:00 h 11. 1. 2021

II losovací období od 10:00 h 12.1. 2021 do 10:00 h 18. 1.2021

III losovací období od 10:00 h 19.1. 2021 do 10:00 h 25. 1.2021

IV losovací období od 10:00 h 26.1. 2021 do 10:00 h 1. 2.2021

V losovací období od 10:00 h 2.2. 2021 do 10:00 h 8. 2.2021

VI losovací období od 10:00 h 9.2. 2021 do 10:00 h 15. 2.2021

VII losovací období od 10:00 h 16.2. 2021 do 10:00 h 22. 2.2021

 

Uzávěrka losovacího období a přihlášení do soutěže je vždy v 10:00 hodin, ve dnech: 11. 1., 18. 1., 25. 1. , 1. 2., 8. 2., 15. 2. a 22. 2. do 10:00. Ve stejné dny proběhne losování výherců. Do slosování budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří se do soutěže v daném období registrovali, úkol splnili a registrace odpovídá pravidlům.

Výherci budou vyhlášeni na webu www.sika.cz v sekci Aktuality. K tomuto účelu dává účastník soutěže souhlas s poskytnutím osobních údajů,  potřebných pro zveřejnění informace o výsledku losování.

Vítězové budou o výhře okamžitě informováni prostřednictvím samostatného e-mailu. Cena se bude odesílat výlučně výherci prostřednictvím dopravní společností a na adresu uvedenou v soutěžním formuláři. Výhru nelze reklamovat, vyměnit ani alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Veškeré náklady spojené se zasláním cen ponese provozovatel. Další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Vítěz je odpovědný za jakékoli zdanění výhry.

Pokud výherce neodpoví ani po dvou žádostech ve lhůtě 2 týdnů ode dne slosování, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá. Pokud výherce svoji výhru nepřevezme od dopravní společnosti, a to ani při druhém pokusu o doručení, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

VI. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou následující ceny:

  • První cena: Sikafloor® Garage  6 kg + Sikaflex-11 FC+      
  • Druhá cena: Zimní přísada 1 L + vlákna SikaFiber-PPM 12, balení 600 g
  • Třetí cena: Montérky 1 ks
  • Čtvrtá cena: Sika MultiSeal-T + Sika Boom-187 All Seasons
  • Pátá cena: Sikaflex-118 Extreme Grab
  • Šestá cena: Termoska vakuová + čaj + Ponožky Thermo-Cool v. 41-43
VII. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže a výherce berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů̊, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení́ pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže, tedy společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073. Příjemcem osobních údajů o účastnících soutěže je společnost REKSEL reklamní servis, s.r.o., se sídlem U Hřiště 465, 683 35 Letonice, IČ: 03970591., která do soutěže poskytuje výhry, a to za účelem doručení výhry výherci.

Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci  registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by  pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy privacy@cz.sika.com.  Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz).

VIII. Společná ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat. 

Pravidla jsou platná od 4. 1. 2021

V Brně dne 22. 12. 2020.