27/05/2020

Cílem je neustále zvyšovat naše kompetence v oblasti průmyslového lepení a tmelení, abychom mohli našim partnerům nabídnout služby na nejvyšší profesionální úrovni.

Nárůst požadavků v průmyslové výrobě, strojírenství a při výrobě dopravních prostředků se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování. Při výrobě se používají různé typy materiálů, spoj musí být lehčí, pevnější a rychle zatížitelný. Technologie spojování představují speciální proces a vyžadují, aby byla sledována kvalita výrobku v průběhu výroby a nemůže být potvrzena pouze závěrečnou kontrolou. Do popředí se dostává lepení, jako moderní a široce použitelná metoda spojování materiálů. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Vyžaduje vysokou úroveň znalostí, dovedností a schopností, které lze získat prostřednictvím kvalifikací EWF. Systém kvalifikace EWF má několik úrovní odborných kvalifikací, které se týkají svařování, lepení a souvisejících činností.

Co se týká certifikovaných specialistů v oblasti lepení, tak existují tyto 3 oficiální mezinárodně uznávané urovně kvalifikace:

  • EAB – European Adhesive Bonder
  • EAS – European Adhesive Specialist
  • EAE – European Adhesive Engineer

Nejvyšší kvalifikace v oblasti lepení je titul Evropský inženýr lepení EAE (European Adhesive Engineer ), takto kvalifikovaná osoba získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodné technologie, lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality a analýzou poruch.

Po půlročním studiu náš kolega Petr Adamec úspěšně složil zkoušky nejvyššího Evropského vzdělání v oblasti lepení a nyní se může pochlubit titulem European Adhesive Engineer dle směrnic EWF. Petr zakončil studium v SVV Praha jako jeden z nejlepších studentů a jsme na něj právem hrdí.

Věříme, že toto prohloubení kvalifikace našeho kolegy významně pomůže našim zákazníkům v oblasti průmyslového lepení a tmelení s nastavením potřebných procesů, výběrem vhodné technologie až po konzultace v oblasti kontroly kvality.

Stejně tak mohou naši zákazníci využít širokého portfolia dalších služeb od konzultací, návrhů, provádění zkoušek a testování až po řešení automatizace lepicích procesů pro zvýšení efektivity výroby a užitných vlastnosti finálního produktu.

Petr Adamec

Key Account Manager, EAE

Region Morava

adamec.petr@cz.sika.com

+420 724 533 313
Poslat e-mail