25/06/2021

V souvislosti s probíhající pandemií došlo k celosvětovému snížení výrobních kapacit surovin a omezení logistické kapacity, což může vést i ke zpoždění našich dodávek.

Situaci zhoršily např. silné zimní bouře v Texasu, které zasáhly důležité dodavatele surovin společnosti Sika. Snížená dostupnost také vedla k drastickému zvýšení cen a v některých případech dokonce k úplné nedostupnosti. V důsledku výše uvedených vlivů ceny surovin neustále a dramaticky rostou.

 

Klíčové faktory
  • Neustálý růst cen ropy, v současnosti o více než 20 %. 
  • Problémy s dodávkami a nedostupností z podstaty vyšší moci a dalších kontrolních mechanismů prodeje klíčových surovin, tj. Epoxidů, S-PVC, E-PVC, změkčovadel a dalších surovin, které vytvářejí rekordně nízké zásoby v celém dodavatelském řetězci
  • Většina prodejců uvádí mimořádné zvýšení poptávky v celém portfoliu chemikálií, což má za následek prudký nárůst cen surovin ve všech regionech a kategoriích 
  • Vysoká poptávka spojená s kapacitou dopravy (lodě a kontejnery) nadále zvyšuje náklady na dopravu na novou rekordní úroveň, zejména doprava z Asie.

 

Očekává se, že vzestupný trend bude pokračovat i ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2021.

dodávky produktů Sika v době pandemie

 

Včasné dodání našich výrobků zákazníkům zůstává pro společnost Sika nejvyšší prioritou. Výše popsané události se týkají celého odvětví a jsou mimo naši kontrolu. Snažíme se však rizika zmírňovat a snižovat kdekoli je to možné. Nákupní, dodavatelské a výrobní týmy společnosti Sika neustále pracují na zachování nepřerušených dodávek a snižování dopadu rostoucích nákladů.

Aktuální situace

  • V současné chvíli registrujeme omezení dodávek materiálů na bázi epoxidových pryskyřic řady Sikafloor (-150, -169, -2540W), Sikagard Wallcoat, Icosit KC nebo Sika Ergodur.
  • Objednávky na materiály s omezenou dostupností budou potvrzovány až po prověření situace u dodavatele.
  • Musíme opakovaně přistoupit ke zvýšení cen hydroizolačních fólií v průměru o 5 %. Aktualizované ceny na hydroizolační fólie PVC budou platné na vývozy od 15. 7. 2021.
  • Aktualizace veřejného ceníku s platností od 18. 6. 2021.

 

Naše obchodní týmy a zákaznický servis s vámi budou v úzkém kontaktu a pokud tyto situace nastanou, budeme se snažit hledat vzájemně přijatelné řešení. Objednávky na materiály s možným omezením dostupnosti budou potvrzovány až po prověření situace u dodavatele. Uvítáme, pokud nás budete informovat s předstihem o plánovaných zakázkách.
 
Situaci na trhu a v dodavatelském řetězci neustále sledujeme a případné dopady na další zvyšování cen nebo dostupnost materiálů budou komunikovány samostatně.
 
 
Litujeme těchto okolností a děkujeme za pochopení.
 
 
Vedení společnosti
Sika CZ, s.r.o.