27/10/2021

V návaznosti na převzetí skupiny KVK Holding na podzim roku 2017, a propojování obchodních aktivit na trhu v České republice, bude v letošním roce završen proces fúze společnosti KVK PARABIT, a.s. a výrobních závodů společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. na suché a omítkové maltové směsi v Dětmarovicích a Košťanech, se společností Sika CZ, s.r.o.

Oznámení o fúzi společností KVK Parabit, a.s. a odštěpované divize maltáren společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. se společností Sika CZ, s.r.o.

Tento proces představuje právní i majetkové sloučení těchto subjektů a bude proveden v souladu se všemi platnými právními předpisy v České republice. Součástí fuze je i převod všech zaměstnanců výše uvedených firem, resp. odštěpované části v případě společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že jak společnost Sika CZ, s.r.o., tak i společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (dále též jen „KVK“) a KVK PARABIT, a.s. spolupracují se stovkami obchodních partnerů, považujeme za důležité informovat Vás o následujících skutečnostech:

Prodej a dodávky materiálů
Na obchodní vztahy s našimi zákazníky nebude mít fúze žádný vliv. Veškerý prodej, objednávky a dodávky materiálů kompletního portfolia stavební chemie a průmyslových tmelů a lepidel Sika, asfaltových pásů a tepelných izolací KVK PARABIT a suchých omítkových a maltových směsí KVK, již v tuto chvíli probíhají pouze přes společnost Sika CZ, s.r.o. Všechny aktuálně platné smlouvy, cenové nabídky a jiné dohody mezi Sika CZ, s.r.o. a našimi zákazníky zůstávají v platnosti.

Dodávky surovin a služeb
V souladu s platnou legislativou budou ve většině případů smlouvy s dodavateli surovin a materiálů do výrobních závodů KVK PARABIT, KVK Košťany a Dětmarovice, převedeny na nástupnickou organizaci – Sika CZ. Stejný postup bude uplatněn u dodavatelů služeb. Dodavatelé, u kterých bude potřeba projednat jakoukoli změnu současných podmínek budou kontaktováni zástupci našeho nákupního oddělení v průběhu následujících týdnů.

Těžba a prodej kameniva
Předmětem fúze není výrobní závod na kamenivo v Kunčicích nad Labem, lomy v lokalitách Černý Důl a Horní Lánov, a výrobní závod ve Vrchlabí. Tyto provozy zabývající se těžbou a zpracováním kameniva zůstávají i nadále pod hlavičkou společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Ani v tomto případě se tak nic nemění v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Důležité termíny
Pro tyto důležité interní změny jsme se rozhodli využít klidné období Vánočních svátků a maximálně omezit dopad na provoz a dodávky. V této souvislosti si dovolujeme oznámit termíny uzavření zákaznických center, skladů a výrobních závodů.

  • Příjem a výdej objednávek bude ukončen dne 21. 12. 2021
  • Rozhodný den fúze: 1. 1. 2022
  • Příjem objednávek a expedice ze skladů Sika v novém roce: od 10. 1. 2022

Objednávky zasílejte na emailovou adresu: objednavky@cz.sika.com
Informace o stavu objednávky získáte na lince zákaznického servisu +420 800 116 116.

S jakýmikoliv dotazy se můžete obracet na pracovníky zákaznického servisu, obchodní zástupce nebo odpovědné pracovníky společnosti. Ti Vám poskytnou detailní informace a situaci vysvětlí.

Vážení zákazníci a obchodní partneři, výše popsaná fúze představuje završení několikaletého procesu integrace všech společností ze skupiny KVK Holding do skupiny Sika. Naším cílem je zjednodušení a zrychlení všech procesů v naší společnosti tak, abychom byli schopni nadále zvyšovat kvalitu našich služeb a výrobků.