04/03/2022

V souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a obchodními sankcemi proti zapojeným stranám dochází k narušení dodavatelsko odběratelských aktivit.

V souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a obchodními sankcemi proti zapojeným stranám dochází k narušení dodavatelsko odběratelských aktivit. Do situace vstupuje i cenová nestabilita dostupných surovin a komodit. Z těchto důvodů může docházet ke zpoždění našich dodávek určitých typů výrobků.

 

Klíčové faktory
  • Ozbrojený konflikt na Ukrajině
  • Zavedení obchodních sankcí
  • Růst cen ropy a plynu 
  • Zvýšení poptávky v celém portfoliu komodit
  • Vysoká poptávka na kapacitu dopravy

 

V tuto chvíli není možné předpokládat jakýkoliv budoucí trend.

Včasné dodání našich výrobků zákazníkům zůstává pro společnost Sika nejvyšší prioritou. Výše popsané události jsou mimo naši kontrolu. Nákupní, dodavatelské a výrobní týmy společnosti Sika neustále pracují na zachování nepřerušených dodávek.

Situaci na trhu a v dodavatelském řetězci neustále sledujeme a případné dopady na další zvyšování cen nebo dostupnost materiálů budou komunikovány samostatně. Naše obchodní týmy a zákaznický servis s vámi budou v úzkém kontaktu a pokud tyto situace nastanou, budeme se snažit hledat vzájemně přijatelné řešení.
Objednávky na materiály s možným omezením dostupnosti budou potvrzovány až po prověření situace u dodavatele. Uvítáme, pokud nás budete informovat s předstihem o plánovaných zakázkách.

Litujeme těchto okolností a děkujeme za pochopení.
 
 Vedení společnosti
Sika CZ, s.r.o.