19/08/2021

Systém Sika® CarboDur® získal jako vůbec první externě lepený CFRP materiál (uhlíkové lamely pro dodatečné zesilování konstrukcí) Evropské Technické Posouzení (ETA = European Technical Assessment), které otevírá cestu k přidělení označení CE značení systému dodatečného zesilování konstrukcí Sika® CarboDur®.

Dovolujeme si s hrdostí oznámit, že po několika letech přípravy a vývoje oficiálního evropského hodnotícího dokumentu EAD (EAD = European Assessment Document, dříve ETAG), který je právním základem pro vydávání schvalovacích dokumentů, získal systém Sika® CarboDur® jako vůbec první externě lepený CFRP materiál (uhlíkové lamely pro dodatečné zesilování konstrukcí) Evropské Technické Posouzení (ETA = European Technical Assessment), které otevírá cestu k přidělení označení CE značení systému dodatečného zesilování konstrukcí Sika® CarboDur®.

Společnost Sika je vůbec první společností, která získala evropské technické posouzení pro systém dodatečného zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami CFRP.
Sika® CarboDur® bude také v krátké době prvním systémem dodatečného zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami s označením CE.
Tím se změní scénář strukturálního zesilování konstrukcí v evropských zemích a ve všech zemích mimo Evropu, kde je hodnocení ETA uznáváno.
 

Jaké jsou hlavní výhody získání ETA a přidaná hodnota pro naše zákazníky?

  • Vzhledem k tomu, že se na systém uhlíkových lamel CFRP nevztahuje žádná harmonizovaná evropská norma (hEN), je ETA jedinou možnou cestou k získání označení CE pro systémy uhlíkových lamel CFRP a k nastavení transparentního posuzování vlastností podobných výrobků od různých dodavatelů na evropském trhu.
  • Systémy Sika® CarboDur® s označením CE umožní všem společnostem Sika volný prodej systémů na celém vnitřním trhu EU, EHP a v dalších zemích, kde je označení CE akceptováno, a to jim dává možnost zavádět a prodávat systémy Sika® CarboDur® S a E, aniž by potřebovaly jakékoli další místní schvalovací dokumenty nebo certifikáty.
  • Odhadujeme, že v časovém horizontu přibližně jednoho roku bude systém Sika® CarboDur® jediným systémem uhlíkových lamel CFRP na trhu s posouzením ETA a s označením CE.

Informace a výzva pro všechny projektanty, konzultanty a dodavatele. Společnost Sika je hnací silou, lídrem a tvůrcem standardů na trhu v oblasti nové legislativy a oficiálního zavádění inovativních stavebních řešení a v 90. letech minulého století byla jako první na trhu s uhlíkovými lamelami CFRP ve stavebnictví a nyní jako první dosáhla označení CE pro systém Sika® CarboDur®.