01/12/2021

Rozdáváme dárky z adventního kalendáře! Zapojte se na našich sociálních sítích Facebook a Instagram.

Každý den od 1. 12. do 23. 12. 2021 zveřejníme na sociálních sítích Facebook a Instagram příspěvek adventního kalendáře.

Příspěvky budou zaměřeny na různé oblasti působení společnosti Sika (produktové skupiny).

V každém příspěvku bude popsán úkol pro daný den. Splněním úkolu (např. přidáním komentáře s odpovědí na otázku) se může každý občan s adresou na území ČR zapojit do losování o dárek (reklamní předměty společnosti Sika CZ).

Losování proběhne vždy následující den ráno. Ze všech komentářů (FB + IG) bude náhodným výběrem určen 1 výherce.

Jméno výherce zveřejníme v komentáři k danému soutěžnímu příspěvku a kontaktujeme soukromou zprávou. Jména všech výherců budou zveřejněna také na této webové stránce níže.

24. 12. 2021 již nebude zadán nový úkol – losování proběhne ze všech dosud došlých odpovědí (1. – 23. 12.).

Na akci Adventní kalendář Sika se v plném znění vztahují „Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích“.

Adventní kalendář Sika CZ

 

 

Sika-Advent-podlahy-vyrovnavaci-sterky
Sika-Advent-obklady-dlazby
Sika-Advent-viceucelova-lepidla-tmely
Sika-Advent-viceucelova-lepidla-tmely
Sika-Advent-stresni-hydroizolacni-folie
Sika-Advent-zalivkove-hmoty-sikagrout
Sika-Advent-bitumenove-izolace
Sika-Advent-vyroba-betonu
Sika-Advent-strukturalni-zesilovani
Sika-Advent-sanace-vlhkeho-zdiva
Sika-Advent-industry
Sika-Advent-omitky-malty-na-steny
Sika-Advent-comfortfloor
Sika-Advent-pu-peny-Sika-Boom
Sika-Advent-izolacni-materialy
Sika-Advent-stuky
Sika-Advent-udrzba-fasady
Sika-Advent-strechy-asfaltove-pasy
Sika-Advent-antigraffiti
Sika-Advent-asfaltove-pasy
Sika-Advent-lepidla-na-vinyl
Sika-Advent-chemicke-kotvy
Sika-Advent-opravne-malty
Sika-Advent-vesele-vanoce
Výherci
Sika-advent-dárky

1. 12.  Jarmila Bachmanová, Sokolov

Sika-advent-dárky

2. 12. Alena Cepáková, Vodňany

Sika-advent-dárky

5. 12. Renata Karcmarová, Ostrava

Sika-advent-dárky

6. 12. Václav Dřízhal, Pečky

Sika-advent-dárky

9. 12. Kateřina Fárová, Žatec

Sika-advent-dárky

10. 12. Jana Vyskočilová, Plzeň

Sika-advent-dárky

3. 12.  Jaroslav Petr, Polička

Sika-advent-dárky

4. 12.  Šárka Lýrová, Havlíčkův Brod

Sika-advent-dárky

7. 12. Zdeňka Výhňáková, Kyjov

Sika-advent-dárky

8. 12. Patrik Smutný, Mariánské Lázně

Sika-advent-dárky

11. 12. David Hrouda, Špindlerův Mlýn

Sika-advent-dárky

11. 12. Roman Vágner, Praha

Sika-advent-dárky

13. 12.  Milena Buřinská, Ratíškovice

Sika-advent-dárky

14. 12. Petra Šmídková, Stříbro

Sika-advent-dárky

17. 12.   Věra Říhová, Přerov nad Labem

Sika-advent-dárky

18. 12.   Renáta Dřízhalová, Pečky

Sika-advent-dárky

21. 12.  Kristýna Řezníčková, Dubá

Sika-advent-dárky

22. 12.  Monika Josefíková, Domaželice

Sika-advent-dárky

15. 12. Marie Dostálová, Loučany

Sika-advent-dárky

16. 12. Leoš Vyskočil, Plzeň

Sika-advent-dárky

19. 12.   Jindřich Kůřil, Strání

Sika-advent-dárky

20. 12.  Blanka Zelenková, Prachatice

Sika-advent-dárky

23. 12.  Laďka Novotná, Pardubice

Sika-advent-dárky

24. 12. Veronika Peřinková, Třebelovice

Obecná pravidla soutěží na Facebook profilu @SikaCzechRepublic
1. Pořadatel soutěže

Organizátorem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „organizátor“).

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý uživatel Facebooku, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku reakci pod soutěžní příspěvek.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

3. Doba a místo konání

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže na Facebook profilu @SikaCzechRepublic.

4. Podmínky a průběh soutěže

Podmínky konkrétní soutěže budou upřesněny v soutěžním příspěvku na Facebook profilu @SikaCzechRepublic.

Ze všech reakcí (splňujících soutěžní podmínky), které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. 

Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

5. Výhry a jejich předání

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

Každý výherce bude informován o výhře na Facebook v profilu @SikaCzechRepublic a kontaktován soukromou zprávou.

Pokud výherce neodpoví ani po dvou žádostech ve lhůtě 2 týdnů ode dne slosování, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Pokud výherce svoji výhru nepřevezme od dopravní společnosti, a to ani při druhém pokusu o doručení, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Veškeré náklady spojené se zasláním cen ponese organizátor soutěže. Další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Vítěz je odpovědný za jakékoli zdanění výhry. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6. Obecná ustanovení

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností Facebooku, nebo s přenosem dat.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže a výherce berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, název profilu na Facebooku, e-mail, telefon, doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže, tedy společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073.

Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci  registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy privacy@cz.sika.com.  Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz).

8. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná, pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěží na webu www.sika.cz.


 

Obecná pravidla soutěží na Instagram na profilu @sikacz
1. Pořadatel soutěže

Organizátorem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „organizátor“).

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý uživatel Instagramu, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

3. Doba a místo konání

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže na Instagram profilu @sikacz.

4. Podmínky a průběh soutěže

Podmínky konkrétní soutěže budou upřesněny v soutěžním příspěvku na Instagramu @sikacz.

Ze všech reakcí (splňujících soutěžní podmínky), které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. 

Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

5. Výhry a jejich předání

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

Každý výherce bude informován o výhře na Instagramu v profilu @sikacz a kontaktován soukromou zprávou.

Pokud výherce neodpoví ani po dvou žádostech ve lhůtě 2 týdnů ode dne slosování, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Pokud výherce svoji výhru nepřevezme od dopravní společnosti, a to ani při druhém pokusu o doručení, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Veškeré náklady spojené se zasláním cen ponese organizátor soutěže. Další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Vítěz je odpovědný za jakékoli zdanění výhry. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6. Obecná ustanovení

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností Instagramu, nebo s přenosem dat.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook (Instagram) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže a výherce berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, instagramové jméno, e-mail, telefon, doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení́ pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže, tedy společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073.

Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci  registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy privacy@cz.sika.com.  Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz).

8. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná, pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěží na webu www.sika.cz.