Inovace Přísady do betonu Beton Udržitelnost Inovace Trendy

Společnosti Sika se podařilo vyvinout vysoce účinný proces pro separaci a opětovné využití složek betonu z demolic a zvýšit kvalitu recyklovaného kameniva. Starý beton je jednoduchým procesem rozložen na jednotlivé části - štěrk, písek a vápenec, který zároveň váže téměř 60 kg CO₂ na tunu drceného demoličního odpadu.

Může být recyklace betonu z demolic udržitelnější? Ano!

Tato inovace s obchodním názvem reCO2ver významně přispěje ke snížení ekologické stopy stavebnictví:

 • Čištění použitého kameniva z betonu od zbytků cementového tmele.
 • Zpětné získávání surovin v kvalitě vhodné k opětovnému použití.
 • Zachycení CO2 pomocí karbonatace cementového tmele za vzniku plniva na bázi uhličitanu vápenatého.
 • Vzniklé plnivo lze uplatnit přímo při výrobě betonu nebo jako druhotnou surovinu při výrobě cementu.
 • Patentově chráněno.
 • Pilotní zařízení v průmyslovém měřítku pro finální ověření konceptu.

 
reCO2ver concrete recycling Sika logo

Proč je chytrá recyklace betonu důležitá?

Stavební a demoliční odpady tvoří až
40 %
světového odpadu a velkou část z nich tvoří vybouraný beton.
Očekává se, že celosvětový trh s recyklací stavebního a demoličního odpadu dosáhne do roku 2027 více než
149
miliard USD

Současná situace & výzvy

Až 40 % veškerého odpadu vyprodukovaného na celém světě tvoří stavební demoliční odpady, z něhož by se mnohé daly recyklovat.

Recyklace těchto materiálů je obzvláště důležitá v hustě osídlených městských oblastech, protože právě zde se hromadí nejvíce starého betonu.

Infographic showing current concrete lifecycle without recycling

Co je na současném recyklovaném betonu špatně?

Dosavadní stav recyklace stavebních a demoličních odpadů dosáhl pouze neuspokojivé úrovně:

 • Míra návratu druhotných surovin pro výrobu betonu je nižší než 60 % a oblast použití je omezena na beton nízké kvality.
 • Zejména kvůli nízké kvalitě dostupného druhotného kameniva je jeho výměna za primární materiál omezena na přibližně 30 %, což je velmi neuspokojivá úroveň, při které je třeba zajistit požadovanou kvalitu betonu nadměrným množstvím cementu a chemických příměsí.
 • Celkově lze říci, že nejmodernější recyklace zatím spíše snižuje cyklování a beton vyrobený ze získaného druhotného materiálu má dokonce mírně zvýšený potenciál globálního oteplování.

Optimalizace recyklace betonu pomocí inovativního procesu „reCO2 ver“ společnosti Sika

Nová recyklační technologie společnosti Sika využívá synergie chemicko-mechanického zpracování odpadu z demolic betonu. Zahrnuje povrchovou karbonataci cementové matrice, která je změkčována a odstraňována otěrem. Tím se získá čerstvě obnažený povrch, který je schopen další karbonatace, až se v konečné fázi získá kamenivo zbavené cementového materiálu. Tímto způsobem lze betonový/maltový demoliční odpad rozdělit na "sekundární kamenivo" pro recyklaci na úrovni kvality primárního materiálu a práškový materiál využitelný jako druhotná surovina v širokém spektru použití.

Recyklační proces vyvinutý společností Sika řeší několik problémů souvisejících s nejmodernější recyklací stavebního demoličního odpadu. V relativně jednoduchém a efektivním procesu lze z betonového odpadu získat čisté kamenivo. Kromě toho tento proces zachycuje přibližně 50 kg CO2 na tunu rozdrceného betonového demoličního odpadu.

Infographic showing concrete lifecycle with Sika reCO2ver recycling

Srovnávací testy procesu „reCO2 ver“ společnosti Sika prokázaly, že nový beton s obsahem recyklátu má podobné vlastnosti jako zcela nový výrobek. Díky dodatečně vyvinutým chemickým přísadám lze dosáhnout dalších optimalizací procesu, jako je flexibilita přizpůsobení se specifickým funkcím betonu.

Snížení spotřeby vody až o
40 %
Snížení obsahu cementu o
25 %

Hodnoty procesu reCO2ver

 • Cirkulární ekonomika betonu
 • Šetření přírodních zdrojů
 • Využití betonového odpadu pro pohlcování CO2
 • Dodatečné snížení emisí CO2:
  • Snížením potřeby cementu v recyklovaném betonu
  • Částečná náhrada slínku vyrobeným jemným práškem

Milník v recyklaci betonu

Díky novému postupu lze beton z demolic zcela recyklovat a ušetřit ho od skládkování. Dosavadní pokusy o recyklaci starého betonu vedly k poměrně nízké míře recyklace a v konstrukčním betonu lze těmito recyklovanými materiály nahradit pouze 30 % primárního materiálu. Inovace společnosti Sika umožní vyrábět vysoce kvalitní beton a zároveň zachycovat značné množství CO2.

Illustration of green recycle symbol with broken concrete pieces
Chief Executive Officer
"Jen v pěti největších zemích EU vzniká ročně zhruba 300 milionů tun starého betonu. Úplnou recyklací těchto materiálů lze zachytit až 15 milionů tun emisí CO2. Jsme přesvědčeni, že náš nový proces má potenciál prospět jak našim zákazníkům, tak životnímu prostředí." Thomas Hasler, generální ředitel
Chief Technology Officer
"Díky našim silným odborným znalostem v oblasti technologie betonu se nám podařilo vyvinout zcela nový proces recyklace, který lze považovat za změnu v betonářském průmyslu. Již nyní vyvíjíme doplňkové chemické přísady a látky zvyšující kvalitu a prosazujeme industrializaci naší nové technologie." Frank Höfflin, technický ředitel

Mohlo by Vás také zajímat: