SikaForce®-818 L07

(former SikaForce®-7818 L7)

Vysokostrukturální nestékavé lepidlo

SikaForce®-818 L07 je strukturální 2-komponentní polyuretanové lepidlo, které vytvrzuje při pokojové teplotě. Je určeno pro lepení kompozitních materiálů. SikaForce®-818 L07 se vyznačuje rychlým vytvrzením a nárustem pevnosti. I když není vytvrzený, má velmi dobré vlastnosti proti prohýbání a stlačitelnosti.  

  • Velmi dobrá nestékavost
  • Krátká doba vytvrzení
  • Vysoká pevnost a modul pro aplikace strukturálního lepení
  • Nízký zápach
  • Neobsahuje rozpouštědla a PVC