Sika se zavazuje skutečně vytvářet udržitelnou přidanou hodnotu v rámci celého hodnotového řetězce. Naše principy jsou základem pro strategické řízení s vědomím nutnosti ochrany životního prostředí.

Sika se zavázala orientovat svůj provoz a strategie podle univerzálně přijímaných zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčních zásad, definovaných v iniciativě Organizace spojených národů Global Compact.

V této sekci informujeme o aktivitách a iniciativách, které společnost Sika podporuje.

World Business Council for Sustainable Development
Responsible Care
United Nations Global Compact
Green Building Councils
United Nations Environment Program (UNEP)
Carbon Disclosure Project
Sika supports the Vinyl Foundation
Vinyl Foundation
Sika part of Network Sustainable Construction Switzerland
Network Sustainable Construction Switzerland
Sika Supports Transparency International
Transparency International