Dosažení udržitelnosti s ohledem na životní prostředí

Zaměření na životní prostředí je zásadním cílem pro společnost Sika již od počátku

Zavázali jsme se ke splnění veškerých požadavků a závazků na vstupní suroviny používané v našich produktech. Proto Sika přijala projekt REACH - systém registrace chemických látek - a tento požadavky systému jsou zohledněny v každém výrobku.

Vedení společnosti ustanovilo interní tým zabývající se projektem REACH a koordinací aktivit společnosti týkajících se tohoto právního předpisu. Sika má přehled o aktivitách této evropské iniciativy.