Sika se zavázala k myšlence trvale udržitelného rozvoje. Tento koncept vede k naplnění potřeb této generace, aniž by se omezovala generace budoucí a její schopnost zajistit si své vlastní potřeby. Tento přístup vyžaduje komplexní vedení společnosti, zaměstnanců a projevuje se v každodenní činnosti, ekonomii, ekologii, sociálních aspektech a propuje vzájemně všechny vlivy.

Investice do bezpečnosti a ochrany životního prostředí
Energetická účinnost
Znečišťování vodních zdrojů
Odpad
Bezpečnost
Spotřeba vody