Optimalizace spotřeby zdrojů a bezpečnost výrobku

Sika popisuje kompletní proces nakládání s výrobky. "Chceme převzít odpovědnost za bezpečnost a životní prostředí podél celé životnosti výrobku". V návaznosti na toto poslání, optimalizaci spotřeby zdrojů a bezpečnost výrobků existují trvale procesy přímo ve společnosti zaměřeny s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

  • kontrola surovin se zaměřením na nebezpečné vlastnosti
  • analýza a devinice prodeje výrobků s ohledem na bezpečnostní a zdravotní rizika
  • návrh a funkce obalů a značení prodávaných výrobků
  • sledování životního stádia výrobku a monotoring

Potřeby zákazníků jsou stále více ovlivňovány tématem udržitelného rozvoje. Tento kruh se postupně uzavírá a tato myšlenka se stává jednou z hlavních předností úspěšných výrobků.