Optimalizace spotřeby zdrojů a bezpečnost výrobků jsou obligátní součástí každé fáze vývoje výrobku.

Přijali jsme všechny požadavky a závazky vztahující se na vstupní suroviny našich výrobků.

Sika se zavázala k myšlence trvale udržitelného rozvoje. Tento koncept vede k naplnění potřeb této generace, aniž by se omezovala generace budoucí a její schopnost zajistit si své vlastní potřeby.

Sika podporuje síť Living Lakes, která chrání jezera po celém světě. Dostupnost pitné vody pro světovou populaci se stává z hlavních problémů budoucího období. Organizace se zaměřuje na zachování a ochranu přírodních zdrojů pitné vody na Zemi.