Sociální sponzoring společnosti Sika je ve většině případů organizován přes Nadaci Romualda Burkarda. Jejími hlavními cíli jsou podpora komunit v rozvoji infrastruktury pro sociální projekty, podpora školení ve stavebních profesích a obchodu, a poskytnutí pomoci v regionech postižených katastrofou.

NADACE ROMUALD BURKARD

Na památku Romualda Burkarda, který zastupoval třetí generaci zakladatelské rodiny Winkler, byla v roce 2005 založena nadace.

Nadace organizuje sociáln a ekologické projekty v rozvojových zemích:

- Stavby a projekty v oblasti infrastruktury pro splnění základních sociálních a ekologických potřeb, jako jsou vodní nádrže, likvidace skládek apod.

- Technické vzdělání pracovníků v oblasti stavebnictví

- Ekologická vodní díla, společně se zaměřením na stěžejní činnost společnosti Sika v oblasti hydroizolací.

Cílem pomoci je podporovat samostatnost. Z toho důvodu využívá společnost Sika na projektech lokální společnosti a partnery. Společně pak postupují k vytouženému cíli.