Poslání organizace

PARENT PROJECT je nezisková organizace rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou muskulární dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD):

  • zajištění kvality života osob
    žijících s DMD/BMD
  • zlepšení lékařské a sociální péče, zajištění multidisciplinární péče,
  • získávání, zpracování a předání informací rodičům i odborné veřejnosti o výzkumu DMD/BMD a péči,
  • šíření povědomí o životě se svalovým onemocněním, pořádání odborné lékařské konference a pobytové vzdělávací akce pro rodiny, svépomocná setkání
  • získávání finančních prostředků za účelem zajištění cílů: LÉČBA VÝZKUM NADĚJE

PŘÍSPĚVKY SIKA CZ

V roce 2017 jsme pro Parent project nasbírali 44.888,- Kč.

V květnu 2018 se naši zaměstnanci i se svými rodinnými příslušníky zúčastní 5. turnaje v integrované Boccie, který organizace pořádá  pro své členy.

Více o paralympijském sportu iBOCCIA.

ORGANIZACE PARENT PROJECT

Další informace a možnosti zapojení se do činnosti a podpory organizace najdete na webu:

www.parentproject.cz