Co je Dobrý anděl?

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.

Vždy první den v měsíci nadace rovnoměrně rozdělí všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je posílá rodinám v nouzi.

Pilíře DOBRÉHO ANDĚLA

1. DO POSLEDNÍHO HALÉŘE - Všechny finanční příspěvky, které do systému od Dobrýchandělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíceodeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromýchfinancí jejích zakladatelů

2. VÍTE, KOMU POMÁHÁTE - Každý dárce - Dobrý anděl - získá při registraci automatickypřístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl,a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. POMÁHÁTE PRAVIDELNĚ - Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemcůtak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt výdaje s léčbou.

PŘÍSPĚVKY SIKA CZ

V roce 2017 bylo od zaměstnanců Sika CZ vybráno 28.770,- Kč a rozděleno mezi 2395 rodin.  

NADACE DOBRÝ ANDĚL

Další informace a možnosti zapojení se do činnosti a podpory organizace najdete na webu:

www.dobryandel.cz