MYŠLENKA

Hlavní myšlenkou projektu je pomoc v sociální oblasti formou dobrovolnické aktivity zaměstnanců společnosti Sika CZ. A také zvýšení společenské odpovědnosti celé společnosti.

CÍL

Odpracovat v roce 2018 vrámci projektu „Dobrovolníci 2018“ minimálně 891 hodin.

ZAMĚŘENÍ

Projekt je zaměřený na dobrovolnickou pomoc v sociální oblasti – např. dětské nemocnice, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, mateřské školky, krizová centra, atd.

více o dobrovolnictví
KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace. Důvody k dobrovolnictví jsou např. potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, pomáhat při živelní katastrofě, atd.

Plán na rok 2018

Dny dětské onkologie

leden - únor 2018

Pořádáme sbírku plyšáků a stolních her, které předáme dětem Dětské nemocnice Brno 18. 2. 2018 na náměstí Svobody v rámci akce „Dny dětské onkologie.“

Ukliďme Česko

duben, září 2018

Zaměstnanci Sika CZ se společně s rodinnými příslušníky budou podílet na úklidu veřejných prostranství v místě svého bydliště.

První termín celostátní akce Ukliďmě Česko se uskuteční        7. 4. 2018.

Parent project

květen 2018

Zaměstnanci s rodinnými příslušníky se zúčastní 6. turnaje „iBoccie“ pořádaném organizací PARENT PROJECT.

Čte celá Sika

leden - prosinec 2018

Zaměstnanci budou těšit čtením seniory a pacienty v léčebnách a nemocnicích a děti v mateřských školkách.

SIKA COMFORTFLOOR

Zaměstnanci zajistí aplikaci systému Sika Comfortfloor v Azylovém domě sv. Gerarda pro týrané a osamělé matky v Brandýse nad Labem.

DEN DOBROVOLNÍKŮ

5. 12. 2018

Zaměstnanci se zúčastní "Mezinárodního dne dobrovolníků" v místě svého bydliště