Etický kodex Sika

Sika striktně dodržuje veškeré zákony a nařízení, která souvisejí s jejím obchodem. Společnost a všichni její zaměstnanci se řídí Etickým kodexem Sika i v případě, že je přísnější než zákony.

Sika se drží 10 principů Organizace spojených národů Global Compact a pokynů GRI G4. Společnost potvrdila své závazky podpisem dokumentu OSN Global Compact, a začleněním do Mezinárodní rady pro udržitelným rozvoj (WBCSD).