Svoboda sdružování

Sika se striktně řídí 10 Principy Spojených národů "Global Compact" a uznává svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání.

 

Global Compact OSN: Společnost se zavazuje:

 • Zajistit, aby všichni pracovníci měli možnost být členy odborové organizace dle vlastního výběru, beze strachu z perzekuce, v souladu s národními předpisy.
 • Zavést nediskriminační politiku a procesy s respektem k odborové organizaci, členství v odborové orgaizaci a aktivitám v oblasti žádosti o zaměstnání, rozhodnutí o povýšení, propuštění nebo převodu na jinou práci.
 • Nezasahovat do činnosti zástupců zaměstnanců, pokud vykonávají své funkce způsobem, který neohrožuje běžný provoz společnosti. Tolerance praktik jako výběr členských poplatků odborové organizace, vyvěšování odborových oznámení, distribuce dokumentů, využívání firemních prostor, napomáhají vytvářet dobré vztahy mezi vedením a pracovníky, za předpokladu, že nejsou společností použity k převzetí nepřímé kontroly.
 • Umožnit zástupcům pracovníků s náležitou pravomocí účastnit se kolektivního vyjednávání.

U jednacího stolu

 • Uznávat zástupce odborových organizací za účelem kolektivního vyjednávání.
 • Využívat kolektivní vyjednávání jako konstruktivní fórum pro řešení pracovních podmínek a vztahů mezi zaměstnavatelem a pracovníky nebo jejich zastupujícími organizacemi.
 • Projednat veškerá možná řešení problémů nebo potřeb pracovníků a managementu, včetně restrukturalizace, školení, řešení nadbytečnosti, témata bezpečnosti a ochrany zdraví, disciplinárních pravidel, prospěchu rodin a komunity.
 • Poskytnout informace nutné pro smysluplné vyjednávání.
 • Vyrovnat vyjednávání s nejpočetnější odborovou organizací a menšími organizacemi, za cílem zajištění jejich životaschopnosti a pokračování v zastupování svých členů.

V rámci společenství

 • Zachovat důvěrnost odborových organizací a jejich vedoucích v zemích, kde vláda nerespektuje lidská práva (včetně pracovního práva) nebo neposkytuje jasný právní a institucionální rámec pro průmyslové vztahy a kolektivní vyjednávání.
 • Podporovat vytvoření a provoz lokálních/národních zaměstnaneckých organizací a odborových svazů.
 • Informovat místní komunity, media a úřady o tom, že společnost uznává Global Compact spojených národů a má v úmyslu respektovat jeho ustanovení, včetně základních práv pracovníků.