Diskriminace

Sika striktně dodržuje veškeré zákony a nařízení, která souvisejí s jejím obchodem. Společnost a všichni její zaměstnanci se řídí Etickým kodexem Sika i v případě, že je přísnější než zákony. Kapitola 9 Etického kodexu se týká spravedlivých pracovních podmínek, které zahrnují nulovou toleranci sexuálního obtěžování a diskriminace. Spravedlivé a respektující chování je nedílnou součástí kultury společnosti Sika, také nazývané "Sika spirit." Pro další informace prosím čtěte Etický kodex Sika.