Řízení diverzity

Aby se společnost Sika co nejvíce přiblížila zákazníkům, má pobočky po celém světě. S tím je spojena nutnost integrace různých kultur a přeshraniční sdílení informací. Společnost je pevně přesvědčena, že jedním z faktorů jejího úspěchu je právě diverzita zkušeností jejích zaměstnanců, především na úrovni vyššího managementu. 

Ženy tvoří 22,3% celkového počtu zaměstnanců a 16,4% manažerů. Sika neustále pracuje na zvyšování tohoto podílu.