Naše chování k zákazníkům, dodavatelům, konkurentům, úřadům i veřejnosti se řídí vysokými etickými standardy. Jednáme v souladu se zákony a předpisy včetně mezinárodních pracovních předpisů a předpisů na ochranu soutěže. Nezávisle na místních zákonech vyžadujeme následující minimum Sika standardů:

  • Neděláme kompromisy ohledně bezúhonnosti.
  • Na trhu jednáme tváří v tvář se zakazniky i dodavateli spravedlivě a se zaměřenim na výkon.
  • Nediskutujeme, nejednáme a nespolupracujeme s konkurenty na strategiích, cenách, trzích. Nezneužíváme dominantní postavení na trhu. Prohlášení o konkurentech jsou pravdivá a objektivní.
  • Neúčastníme se aktivní ani pasivní korupce.
  • Při výrobě aplikujeme standardy zaručující bezpečnost našich produktů a řešení během celé doby jejich životnosti.
  • Ochrana a odměňování našich pracovníků se řídí principy OSN o lidských právech a mezinárodními pracovními předpisy.
  • Implementujeme opatření zaručující dodržování těchto výroků. 

V případě akvizic nebo "špatných praktik" trváme na celkovém odhalení a odstranění nepřijatelného jednání místním managementem.