Ekonomická přidaná hodnota

Ekonomická přidaná hodnota (EVA - economic value added)) společnosti se měří na základě finančních výsledků společnosti jako zbytkové bohatství. To je výsledkem odečtení nákladů kapitálu od provozního zisku. Je též nazývána ekonomický zisk. Vzorec pro výpočet je následující:

EVA = čistý provozní zisk po zdanění - náklady kapitálu

in CHF million 2013 2014
     
Source of value-added    
Corporate performance (Net sales) 5,142 5,571
Intermediate Inputs -3,440 -3,691
Gross value-added 1,702 1,880
Expenses not affecting liquidity    
  Depreciation and amortization -152 -165
  Change in provisions -8 0
Net value-added 1,542 1,715
Distribution of value-added    
To employees    
  Wages and salaries 849 894

  Social charges

188 205
To governments (capital and income taxes) 132 149
To lenders (financial expenses) 28 26
To shareholders (dividend payout, incl. minority interests) 130 146
To the company    
Net profit for the year 345 441
  less dividend payout -130 -146
Net value-added 1,542 1,715
Number of employees    
End of year 16,293 16,895
Annual average 15,763 16,594
Net value-added per employee (in CHF 1 000) 98 103