Svědomitý přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Lidé jsou nejcennějším aktivem společnosti. Jejich bezpečnost, zdraví a dobrá pohoda jsou klíčovými faktory podnikatelského úspěchu. Je zde třeba soustředěný a systematický přístup: pracovní normy, přístup vedoucích, spoluzodpovědnost zaměstnanců, analýza rizik na pracovišti, identifikace a odstranění nebezpečí, školení a vzdělávání jsou hlavními komponenty programu na ochranu zdraví a bezpečnosti práce společnosti Sika.

Nařízení a normy

Přísné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci platí v celé společnosti. Globálně platné předpisy mohou být doplněny místními předpisy. Bezpečnost  a zdraví zaměstnanců je důležitá hodnota společnosti. Bezpečnost práce není pouze program. Je to způsob, kterým zaručíme dosažení našeho cíle.

Nasazení vedení

Jsme si vědomi, že bezpečné a zdravé pracoviště závisí na efektivitě práce managementu, který zajistí odhalení všech rizik, zavedení a dodržování všech fyzických i administrativních bezpečnostních opatření. Bezpečnost na pracovištích a ochrana zdraví je součástí hodnocení výkonu.

Spoluzodpovědnost zaměstnanců

Od zaměstanců Sika se očekává, že přetransformují program  bezpečnosti práce do skutečných hodnot společnosti. Nadřízení jsou odpovědni za zajištění bezpečného pracoviště a správného užívání strojů, vybavení a surovin. Pravidelně se angažují se svými týmy.

Pracoviště a analýza rizik

Na pracovištích je naší odpovědností vědět o všech předmětech a látkách, které mohou ohrozit zdraví našich zaměstnanců. Vyhodnocování rizik pomáhá definovat, co je zapotřebí k bezpečnosti personálu. Vedení společnosti a místní týmy je pravidelně organizují a realizují.

Identifikace a odstranění nebezpečí

Kontroly se soustřeďují na prevenci nehod způsobených novým vybavením, procesy a materiály, nebo na revize existujících postupů. Předvídání nehod pomáhá k odhalení a prevenci nebezpečných situací. Každé pracoviště společnosti Sika je připraveno na řešení zdravotních potíží a úrazů.

Školení a vzdělávání

Dodržování zásad bezpečnosti práce je vyžadováno od každého, kdo pracuje pro společnost Sika. Manažeři a nadřízení zajišťují, aby zaměstnanci znali materiály a zařízení, se kterými pracují, poznali nebezpečné situace a věděli jak je řešit nebo kontrolovat. Bezpečnost práce je také tématem při školeních a přednáškách na firemních setkáních.