Společnost Sika věří ve schopnosti a podnikatelského ducha svých zaměstnanců a deleguje rozhodnutí a odpovědnost na kompetentní úroveň. Školení a rozvoj zaměstnanců je důležitou prioritou. Sika se zavazuje rozvíjet své vedoucí pro budoucnost a zaměřit se na povyšování kandidátů z vnitřní struktury organizace.

Principy řízení

Management společnosti Sika zachovává kontinuitu a prosazuje etické hodnoty. Vzájemný respekt a důvěra mezi vedoucími a podřízenými stejně jako mezi kolegy, je velice důležitý a hraje klíčovou roli v kultuře společnosti. Podporujeme kulturní rozlišnost a netolerujeme žádnou formu diskriminace.

Aktivity zaměstnanců jsou jasně zaměřené na strategické a operativní cíle. Mnoha zaměstnancům v tomto ohledu nápomáhají cílové dohody. Kooperativní styl vedení zajišťuje podíl zaměstnanců na rozhodovacím procesu. Od vedoucích se očekává být dobrým příkladem pro své podřízené, podporovat jejich iniciativu, kreativitu a rozvoj.

Sika upřednostňuje vnitřní kandidáty při jmenování specialistů a manažerů. Například, v posledních dvou letech byli téměř všichni senior manažeři společnosti povýšeni z řad vlastních zaměstnanců. V roce 2014 Sika vynaložila na rozvoj zaměstnanců 8,3 milionu CHF (předešlý rok 7,1 milionu CHF). Pro každého zaměstnance Sika poskytuje nejméně 10 hodin školení ročně. V roce 2014 to reálně bylo 11,4 hodin (2013: 10,6 hodin).

Rozvoj managementu

Sika rozvíjí své manažery na různých úrovních: v prvním případě aktuálními školeními pořádanými příslušnou místní organizační složkou nebo prostřednictvím Sika Business School. V případě junior manažerů Sika přikládá důležitost seznámení se s různými funkcemi, prostředím a ideálně získání zkušeností z jiných zemí.

Pravidla na úrovni celé skupiny zajišťují bezpečnost, transparentnost a spravedlivou zaměstnaneckou smlouvu pro dlouhodobé vysílání do zahraničí.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2014 o 3,7% na 16.895 (2013: 16.293). V souladu se strategií růstu společnosti Sika,  si rozvoj trhu vyžádal příchod 512 nových zaměstnanců. Regionální rozložení zaměstnanců Sika je následující:

EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika): 8.708

Severní Amerika: 1.488

Latinská Amerika: 2.609

Asie/Pacifik: 4.090

Věková struktura zaměstnanců je celkově vyrovnaná: 17 % zaměstnanců je mladších 30 let a 21 % starších 50 let. Sika chce svým zaměstnancům nabídnout dlouhodobou perspektivu, proto má více než 95 % zaměstnanců pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Společně zaměstnanci Sika vygenerovali v roce 2014 čistou přidanou hodnotu ve výši 1.715 milionu švýcarských franků. To odpovídá čisté přidané hodnotě 103.000 CHF na jednoho zaměstnance.