RŮZNORODÉ POŽADAVKY, JEDEN CÍL: MENŠÍ DOPAD

VODA - CENNÝ MAJETEK

Sika má za cíl zvýšit profil udržitelnosti výroby ve svých provozech snížením spotřeby vody a místním čištěním odpadní vody. Společnost zavádí opatření ke snížení spotřeby vody nebo užívání vody nižší kvality, zejména v zeměpisných oblastech s nedostatkem vody.

Hospodárná výroba znamená používání uzavřených chladicích okruhů a přechod od veřejných vodních zdrojů k užívání povrchové a spodní vody, čímž se snižuje množství pitné vody spotřebované ve výrobě. Opakovaným používáním odpadní vody Sika směřuje k úsporám vody v ještě větším měřítku.

ODPAD – CENNÝ ZDROJ

Hospodárné využívání vstupních materiálů je pro společnosti Sika velmi důležité, protože naše výrobní procesy jsou materiálově velmi náročné a používají velké množství neobnovitelných zdrojů.

Hospodárná výroba v tomto kontextu znamená snižování tvorby výrobního odpadu a jeho opětovné využití, stejně jako snižování množství obalových materiálů a jejich opětovné využití, a také optimalizaci obalových návrhů s cílem zvýšit produktivitu a snížit spotřebu materiálu.

 

Chladicí voda z projektu Jinghang Canal
yes
Chladicí voda z projektu Jinghang Canal

Jiangsu TMS Concrete Admixture Co. Ltd., China

Získávání chladicí vody z kanálů Jinghang, Čína.

Sika (Thajsko) Limited
yes
Kontinuální nakládání s odpady

Sika (Thajsko) Limited, továrna Chonburi, Thajsko

Sika získala v roce 2014 stříbrné ocenění od Thajské státní organizace pro management odpadů v průmyslu.

yes
Systém chlazení vody v uzavřené smyčce

SIKA CORPORATION, továrna Lyndhurst, NJ

V továrně Lyndhurst byl zaveden nový systém chlazení vody, jehož výsledkem bylo dramatické snížení spotřeby vody.

 

yes
DODÁVKU PRŮMYSLOVÉ VODY TVOŘÍ Z 82% DEŠŤOVÁ VODA, SIKA COLOMBIA, S.A.

TOVÁRNA VE MĚSTĚ TOCANCIPA, KOLUMBIE

Pobočka společnosti Sika v Kolumbii instalovala v továrně ve městě Tocancipa centrální sběrné zařízení a individuální nádrže a potrubí, které dodávají dešťovou vodu do průmyslových procesů. Specifický filtrační systém úpravy vody udržuje její kvalitu na požadované úrovni. Celková spotřeba vody se tak snížila o 70%. Ročně je zachyceno a použito více než 8 000 m³ vody, což představuje 82% celkové spotřeby.

yes
MODERNIZACE ÚPRAVNY ODPADNÍ VODY

SIKA S.A.U., TOVÁRNA VE MĚSTĚ ALCOBENDAS, ŠPANĚLSKO

Původní úpravna odpadní vody byla modernizována instalací ultrafiltračních a nanofiltračních keramických membrán, čímž došlo ke snížení objemu vypouštěných odpadních vod.  Tím se ušetřilo 200 m³ pitné vody měsíčně (-25%). Kvalita upravené vody umožnila její použití pro úklid provozu pro nakládání výrobků  a v čističce odpadních vod.

yes
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ OBALOVÝCH ODPADŮ

SIKA YAPI KIMYASALLARI A.S., TOVÁRNA VE MĚSTĚ TUZLA, TURECKO

Spolupráce s certifikovanou společností pro recyklaci a zavedení vnitřního systému kontroly kvality v roce 2012 zvýšilo opětovné využití IBC kontejnerů pro výrobky i suroviny ve výrobě. Během jediného roku vzrostlo množství opětovně využitých IBC kontejnerů z 115 tun na 287 tun a množství obalového odpadu i spotřeba nových IBC kontejnerů se znatelně snížily.

yes
RECYKLACE VÝROBNÍHO ODPADU Z PVC

SIKA CHINA LTD., TOVÁRNA V ŠANGHAJI, ČÍNA

V továrně v Šanghaji bylo dosaženo významných úspor materiálu a nákladů granulací polyesterových odstřižků a podkladových plstí a návratem granulí do výrobního procesu. Množství recyklovaného materiálu opětovně použitého v nových membránách vzrostlo v roce 2013 na 520 tun.

yes
Vysokotlaké rozprašovací hlavy

SIKA CORPORATION, TOVÁRNA NA VÝROBU SMĚSÍ V CHICAGU, PHILADELPHII, DALLASU A ATLANTĚ (2014).

Rozprašovací hlavy snížily množství vody pro čištění cisteren od směsí.