JDEME PŘÍKLADEM

INOVACE PODNĚCUJE RŮST A UDRŽITELNOST

Inovace Kaspara Winklera, zakladatele společnosti Sika v roce 1910, vytvořily základy budoucího úspěchu společnosti. Již od těch dob byly pokračující inovace klíčovým podnětem úspěšné růstové strategie. Sika inovuje za účelem snížení dopadu projektů na životní prostředí, zvýšení hospodárnosti výrobků a řešení podél celého hodnotového řetězce, a tak odpovídá na požadavky trhu pro udržitelná řešení.

VĚTŠÍ VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA A ZMENŠOVÁNÍ DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příspěvek řešení společnosti Sika z hlediska megatrendů udržitelnosti měříme prostřednictvím posuzování životního cyklu podél hodnotového řetězce. Sika navrhuje, zlepšuje, propaguje a prodává výrobky, systémy a projektově specifická řešení, při nichž systematicky zohledňuje aspekty udržitelné výstavby a dopravy, tj. hospodárnost využívání energie, zdrojů a surovin.

Profil udržitelnosti výrobků, systémů a služeb úzce souvisí s jejich vynikajícími funkčními vlastnostmi. Sika představuje výrobky, které jsou technicky dokonalejší, uživatelsky přívětivé a udržitelné během životnosti od aplikace až po rozebrání. Výrobky společnosti Sika jsou navrhovány pro dlouhodobé užívání a v souhrnu jejich životního cyklu nabízejí větší hodnotu než srovnatelné alternativní výrobky. Technologie a udržitelnost jsou rovněž ze strategického úhlu pohledu vzájemně úzce spjaty. Dokonalejší technologie a služby nabízejí přidanou hodnotu a vyšší výkonnost.

yes
SNIŽOVÁNÍ OBALOVÉHO ODPADU

SAFELITE® (BELRON®), USA

Díky zelené iniciativě Safelite® bude snížen roční objem obalového odpadu v automobilovém průmyslu o 164 tun.


Řešení podlah pro "Společnost inovací," Německo
yes
Řešení podlah pro "Společnost inovací," Německo

PRŮMYSLOVÉ ŘEŠENÍ VODIVÝCH PODLAH, IGERSHEIM, GERMANY

Nová budova společnosti Wittenstein AG byla oceněna zlatým certifikátem Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB). Sikafloor-161, Sikafloor-220 W Conductive a Sikafloor-262 AS N mají pozitivní vliv na kvalitu vzduchu uvnitř budovy. Měření po instalaci ukazála, že byly splněny všechny emisní podmínky jednotlivých produktů.

 

Sikafloor®-21 PurCem
yes
Sikafloor®-21 PurCem pro HABOM Hangar, Turecko

V Istanbulu bylo vystavěno aviatické centrum pro údržbu a generální opravy letadel (HABOM) tureckých aerolinií o celkové rozloze 40.000 m2.  Sika pro tento projekt nabídla specifický produkt na podlahy Sikafloor®-21 PurCem.

STŘÍBRNÝ PROJEKT LEED, SLOVENSKO
yes
STŘÍBRNÝ PROJEKT LEED, SLOVENSKO

SIKA ŘEŠENÍ PRO STŘECHY, IZOLACE A PODLAHY

První multifunkční komplex budov na Slovensku se stříbrným certifikátem LEED.

  • Střechy: Sikaplan®-15G, Sikaplan®- SGmA
  • Izolace: Sikaplan®-1100 15HL, Sika Dilatec®,SikaSwell®
  • Podlahy: Sikafloor® SynTop-2, Sikafloor® ProSeal-W, Sika CarDeck Elastic I, Sikafloor® PurCem-20, Sikafloor®-264, Sikafloor®-156
ZMENŠENÍ UHLÍKOVÉ EKOLOGICKÉ STOPY SPOLEČNOSTI ARGOS, KOLUMBIE

TOVÁRNY V KOLUMBII

Výrobce cementu a betonu Argos se snažil optimalizovat náklady na výrobu betonových směsí ve všech hlavních továrnách v Kolumbii. Technologie ViscoCrete® společnosti Sika umožnila zavedení optimalizačního programu pro objem cementové pasty ve všech továrnách společnosti Argos, díky kterému došlo k 17% úspoře obsahu cementu a vody na kubický metr betonu. Roční uhlíková ekologická stopa společnosti Argos tak klesla o 109.000 tun CO2, což odpovídá spotřebě elektrické energie půl milionu občanů města Bogota.

ÚSPORY ENERGIE A CO2 VE ŠPANĚLSKU
yes
ÚSPORY ENERGIE A CO2 VE ŠPANĚLSKU

SUPERMARKET V GIRONĚ

Mezinárodní řetězec diskontní prodejny si vybral vysoce trvanlivý systém zastřešení s dlouhou životností pro svůj obchod v Gironě. Zákazník se rozhodl pro řešení společnosti Sika s potenciálem pro dlouhodobé 50% úspory energie díky snížené spotřebě klimatizace, ve srovnání s běžnými konkurenčními technologiemi.

RECYKLACE MATERIÁLU VE SPOLUPRÁCI S OBCHODNÍM DOMEM
yes
RECYKLACE MATERIÁLU VE SPOLUPRÁCI S OBCHODNÍM DOMEM

TARGET V OLATHE, KANSAS, USA

Společnost Sika vstoupila v partnerství s americkým provozovatelem obchodních domů Target za účelem recyklace starých PVC membrán při projektech výměn střešních krytin po celých Spojených státech, a jejich náhrady novým řešením společnosti Sika. Sika recyklovala více než 1.300 tun starých střešních membrán, a použila je při výrobě nových střešních membrán. Partnerství podporuje snahu řetězce Target stát se konečně společností s nulovou produkcí odpadu, a dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti cestou zvýšené hospodárnosti s materiály.

PLATINOVÁ CERTIFIKACE LEED V ŘECKU
yes
ŘECKÝ PROJEKT ZALOŽENÝ NA KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI SIKA ZÍSKAL PLATINOVOU CERTIFIKACI LEED

Budova Kulturního střediska nadace Stavros Niarchos (SNFCC) v Aténách, investice o objemu 560 miliónů Eur, byla prvním projektem této velikosti s platinovým LEED certifikátem v Řecku. Řešení společnosti Sika pro tento ambiciózní projekt zahrnovala výrobky a služby aplikované od střechy až po sklep. Byly splněny všechny požadavky LEED a projektové kvóty pro organické těkavé látky, což pomohlo zákazníkovi získat tuto prestižní certifikaci ekologických staveb.

Sika Roof MTC pro MANSION, Jihoafrická republika
yes
Sika Roof MTC pro MANSION, Jihoafrická republika

 

SIKA střešní systém pro MEYERSDAL ECO ESTATE, ALBERTON

Hlavním cílem Eco Estate bylo postavit nové sídlo způsobem co nejvíce udržitelným. Do tvorby udržitelného projektu byli zahrnuti architekti, inženýři i dodavatelé. Poskytli jsme řešení pro hydroizolaci všech vnitřních i vnějších zdí, pro střechy budov i garáží: Sikalastic Concrete Primer, Sikalastic 601, Sikalastic 602, Sikalastic Reemat, Sikalastic 62, Sikalastic 622 a Sikalastic Metal Primer. Sikaflex Pro 2HP - byl použit pro utěsnění všech oken a dveří.