SVĚT, VE KTERÉM JE PRÁCE BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ

BEZPEČNÁ A EFEKTIVNÍ ORGANIZACE PRÁCE, SYSTEMATICKÝ PRACOVNÍ PROCES

Zdraví, bezpečnost a dobrá pohoda všech zaměstnanců společnosti Sika jsou zásadní pro její podnikatelský úspěch, a představují klíčovou problematiku v celé organizaci. Je zde třeba soustředěný a systematický přístup: pracovní normy, nasazení vedení, účast zaměstnanců, analýza rizik na pracovišti, rozpoznání a řešení nebezpečných situací, školení a vzdělávání jsou klíčovými komponenty problematiky zdraví a bezpečnosti při práci ve společnosti Sika.

  • Nařízení a normy: Přísné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci platí v celé společnosti. Globálně platné předpisy mohou být doplněny místními předpisy.
  • Nasazení vedení: k dosažení bezpečného a zdravého pracovního prostředí je třeba identifikovat veškerá nebezpečí a zavést a dodržovat ochranná opatření.
  • Spoluzodpovědnost zaměstnanců: Nadřízení jsou odpovědni za zajištění bezpečného pracoviště a správného užívání strojů, vybavení a surovin. Pravidelně se angažují se svými týmy.
  • Pracoviště a analýza rizik: Vyhodnocování rizik pomáhá definovat, co je zapotřebí k bezpečnosti personálu. Vedení společnosti a místní týmy je pravidelně organizují a realizují.
  • Identifikace a odstranění nebezpečí: Kontroly se soustřeďují na prevenci nehod způsobených novým vybavením, procesy a materiály, nebo na revize existujících postupů.
  • Školení a vzdělávání: Dodržování zásad bezpečnosti práce je vyžadováno od každého, kdo pracuje pro společnost Sika. Manažeři a nadřízení zajišťují, aby zaměstnanci znali materiály a zařízení, se kterými pracují, znali nebezpečné situace a věděli jak je řešit nebo kontrolovat.


KULTURA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Sika se snaží dostát svým závazkům ohledně zdraví a bezpečnosti: „nic, co děláme, nestojí za to, abychom se kvůli tomu zranili.“ Společnost zavedla systémy organizace podle ISO 14001 a OHSAS 18001 na všech hlavních pracovištích. Každé pracoviště společnosti Sika se vyznačuje hluboce zažitou kulturou bezpečnosti.

yes
Národní kampaň bezpečnosti, Sika Vietnam

Sika Limited (Vietnam), všechny pobočky a kanceláře, Vietnam

Zavedení bezpečnostních boxů, Den bezpečnosti 2014, týmy prevence požáru a výbuchu a implementace programu 6S ve všech pobočkách.

 

TÝDEN BEZPEČNOSTI PRÁCE
yes
TÝDEN BEZPEČNOSTI PRÁCE, o 60% méně úrazů

SIKA ASIA/PACIFIC, 38 TOVÁREN VE 13 ZEMÍCH, ASIE/OCEÁNIE

Na 38 pracovištích v oblasti Asie a Oceánie byly uspořádány týdny bezpečnosti práce s cílem zvýšit celkovou informovanost o bezpečnosti práce mezi zaměstnanci a dodavateli, aby se snížil počet pracovních úrazů a nehod. Společnost Sika zavedla bezpečnostní rozvrh pro každou zemi, seznam aktivit a místní řídicí výbor. Pracovní úrazy a ztráty pracovních dní byly v roce 2013 o 60% nižší než v roce 2010 (vstupní hodnota).


ŽÁDNÝ ÚRAZ OD DOBY ZAVEDENÍ PROGRAMU "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM"
yes
ŽÁDNÝ ÚRAZ OD DOBY ZAVEDENÍ PROGRAMU "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM"

BEZPEČNÁPRÁCE, SIKA AUSTRALIA: TOVÁRNY WETHRILL PARK VE MĚSTECH ADELAIDE, BRISBANE A MELBOURNE, AUSTRÁLIE

Zavedení strategie „bezpečnost především“ s cílem vytvořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí vedlo k výraznému zlepšení dodržování zásad bezpečnosti práce. V roce 2013 klesl počet pracovních úrazů a nemocenských dní zameškaných kvůli úrazům na nulu.

yes
97% less days Lost from accidents

NÁSTROJE „5S“ V ORGANIZACI BEZPEČNOSTI PRÁCE, SIKA UK LTD., TOVÁRNA WELWYN GARDEN CITY, VELKÁ BRITÁNIE

Zásady lean managementu a zavedení nástrojů „5S“ v oblasti organizace bezpečnosti práce pomohly zvýšit informovanost a nasazení zaměstnanců ke zvýšení bezpečnosti jejich pracovního prostředí. Bezpečnostní pětiminutovky zvýšily informovanost o bezpečnosti mezi dělníky a informovaly o úspěšných případech. Celkové dny zameškané z důvodu pracovních úrazů klesly z 80 (2012) na 2 v roce 2013 (-97.5%).


CÍL: ŽÁDNÉ ÚRAZY POMOCÍ PLÁNU „NOUVEL ÉLAN"
yes
CÍL: ŽÁDNÉ ÚRAZY POMOCÍ PLÁNU „NOUVEL ÉLAN"

SIKA FRANCE S.A., TOVÁRNA VE MĚSTĚ GOURNAY, FRANCIE

Projekt „nový elán“ měl za cíl zvýšit informovanost o bezpečnosti práce v továrně analýzou původní příčiny a zavedením odpovídajících nápravných opatření. Celkový počet nemocenských dní zameškaných kvůli úrazům klesl o 96% a ztráty času kvůli úrazům klesly o 78% ze 13 (2010) na 3 (2013) v důsledku významného zlepšení dodržování zásad bezpečnosti práce na všech úrovních.

OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZŮ
yes
OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZŮ

SIKA CORPORATION INC., TOVÁRNY VE MĚSTECH DALLAS, CHICAGO, ATLANTA, PHILADELPHIA, DENVER A SANTA FE SPRINGS, USA

Za účelem prevence rizika spadnutí řidičů při manipulaci s vrchními plnícími otvory cisteren byly ve všech továrnách na směsi a dopravních terminálech nainstalovány ochranné systémy.