ZÁVAZEK VŮČI MÍSTNÍM KOMUNITÁM

Společnost Sika pečuje o kvalitu života svých zaměstnanců a komunit, ve kterých podniká. Společnost má za cíl být zodpovědným korporátním občanem, podporovat a zapojovat se do projektů a iniciativ, které rozvíjejí udržitelný rozvoj místních komunit. Sika se snaží vytvářet dlouhodobá partnerství a rozvíjet spolupráci. Kromě finančních příspěvků Sika podporuje místní komunity přispíváním znalostí a darů k rozvoji společnosti a životního prostředí v místech, jejichž jsou Sika i její zaměstnanci součástí.

PODPORA SVÉPOMOCI PŘÍMO NA MÍSTĚ

V globálním měřítku Sika soustřeďuje své sponzorské aktivity na sociální, environmentální, vzdělávací, kulturní a sportovní projekty. Sika zajišťuje dlouhodobý vliv těchto projektů důrazem na princip svépomoci přímo na místě. Místní pobočky poskytují specifickou asistenci, pracují s místními partnery a dohlížejí na projekty až do jejich dokončení. Pobočky Sika a Skupina Sika navíc poskytují dary na pomoc lidem při překonávání následků katastrof.


Nadace Romuald Burkard

PODPORA PRO VÍCE NEŽ 30 PROJEKTŮ V 17 ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ

Nadace Romualda Burkarda byla založena v roce 2005 na památku tohoto člena třetí generace rodiny pana Winklera, zakladatele společnosti Sika, s cílem podporovat svépomoc přímo na místě. Místní pobočky společnosti Sika v rozvojových zemích podporují s pomocí této nadace sociální a ekologické projekty, například stavby a rozvoj infrastruktury sloužící naplnění sociálních a ekologických potřeb obyvatel, jako jsou vodní nádrže a čištění odpadních vod.

 

„OPERATION SMILE VIETNAM“ VE VIETNAMU

OPERACE 900 DĚTÍ NAROZENÝCH S ROZŠTĚPEM RTU A PATRA

Operation Smile Vietnam (OSV) je nevládní organizace založená v roce 1989 v rámci Operation Smile International. Slouží poskytování bezplatné lékařské pomoci dětem a dospělým trpícím vrozenou vadou rozštěpu rtu a patra. Pobočka Sika Vietnam vytvořila strategické partnerství s organizací Operation Smile Vietnam, aby pomohla vrátit dětem úsměv a možnost prožít plnohodnotný, normální život. Díky ročnímu příspěvku společnosti Sika ve výši 100 000 dolarů byla Operation Smile Vietnam schopna podpořit od března 2010 do prosince 2013 13 misí, které poskytly chirurgické zákroky pro 900 vietnamských dětí.

GLOBÁLNÍ PŘÍRODNÍ FOND

100 ORGANIZACÍ PO CELÉM SVĚTĚ, MODELOVÉ PROJEKTY V BURUNDI, KENI, KOLUMBII A MONGOLSKU

Síť více než 100 partnerských organizací pro ochranu vodních zdrojů Globálního přírodního fondu, pocházejících ze 45 oblastí jezer, propaguje udržitelný rozvoj a ochranu zdrojů pitné vody, jezer a mokřin. Hlavním záměrem této mezinárodní iniciativy je zachování a ochrana přírodních zdrojů, primárně zásob pitné vody na Zemi. Studie OSN ukazují, že v současnosti trpí nedostatkem vody nebo špatnou kvalitou vody kolem 1,4 miliardy lidí.

 

UNIVERZITA ETH, CURYCH, ŠVÝCARSKO

PŘIDĚLENÍ 7 MILIÓNŮ CHF NA PODPORU NOVĚ VYTVOŘENÉHO MÍSTA PROFESORA

Sika podporuje vědecké projekty a nové místo profesora pro udržitelné stavby na univerzitě ETH v Curychu. Také financuje cenu „Sika Master Award“ pro autora vynikající diplomové práce v oboru aplikované chemie, udělovanou na doporučení katedry chemie a aplikovaných biologických věd na ETH.