SPOLEČNÝ ÚSPĚCH A PEVNÉ PARTNERSTVÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

PARTNER PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ STRANY

Sika je dlouhodobě spolehlivý partner pro všechny zúčastněné strany: jako finančně silná společnost je schopna vytvářet hodnoty. Záměrem společnosti Sika je být váženým zaměstnavatelem, výrobcem kvalitních a trvanlivých výrobků, atraktivní příležitostí k dlouhodobým investicím, zodpovědným plátcem daní a zodpovědným korporátním občanem, který pomáhá rozkvětu místních komunit. Sika se soustřeďuje na vedoucí pozici v globálních technologiích a pronikání na trhy, od nové výstavby až po renovace.

SEDM CÍLOVÝCH TRHŮ, MNOHO MOŽNOSTÍ

Udržitelný rozvoj ve stavebnictví se týká jak nových projektů, tak i renovací. Jako vedoucí společnost na trhu v oblasti stavebních chemikálií Sika průběžně zvyšuje svůj potenciál pro růst na všech trzích prostřednictvím inovace, kvality a služeb. Beton, hydroizolace, střechy, podlahy, tmelení a lepení, rekonstrukce a průmysl představují sedm cílových trhů společnosti Sika.

OD VÝROBKU K POSKYTOVÁNÍ ŘEŠENÍ

Sika svým zákazníkům poskytuje inovační řešení, která zvyšují hospodárnost, odolnost a estetickou kvalitu budov, zařízení infrastruktury, instalací a vozidel při jejich konstrukci i užívání. Integrované koncepty a řešení se týkají celé doby životnosti stavby, od původní výstavby až po opravy, renovace a přístavby. Prodloužení životnosti stavby vhodnou údržbou a modernizací vytváří ekonomické i environmentální hodnoty.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ NA GLOBÁLNÍCH TRZÍCH

REKONSTRUKCE, OPRAVA A OCHRANA BETONU 

Společnost Sika zaujímá vedoucí postavení v oblasti oprav a ochrany betonu. Za schopností společnosti Sika poskytovat systémy pro obnovu poškozených betonových konstrukcí stojí léta výzkumu a vývoje spolu s dekádami praktických zkušeností. Výsledkem aplikace polymerových povlaků jsou až 85% úspory materiálů a zkrácení vytvrzovacího času betonu na jednu pětinu.

 

Accelerated Build-Up of Emerging Markets position
yes
ZRYCHLENÁ TVORBA POZIC NA NOVÝCH TRZÍCH

38 % PRODEJE NA NOVÝCH TRZÍCH

Sika se soustředí na nové trhy se silným strukturálním růstem. V současnosti realizujeme 38% prodeje na nových trzích. Rozvoj dodavatelských řetězců a technické kompetence je kriticky důležitý pro úspěch na trhu. Do roku 2030 proinvestujeme globálně 40 biliónů dolarů v oblasti infrastruktury, převážně z důvodů rostoucí urbanizace. Do roku 2050 bude 70% světové populace žít ve městech. V Číně bude do roku 2015 postaveno více než 50 nových letišť a do roku 2020 síť 50 000 km vysokorychlostních vlakových tratí.

sIKA - 24 aCQUISITIONS WITHIN 5 YEARS
yes
AKVIZICE UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP K TRHŮM A TECHNOLOGIÍM I EKONOMIKU VELKÝCH MĚŘÍTEK

24 AKVIZIC BĚHEM 5 LET (2009-2013)

Organický růst, tj. růst v důsledku podnikatelského úsilí, je jádrem korporátní strategie společnosti Sika. Tento organický růst doplňuje pečlivě zaměřený externí růst, který nabízí praktické způsoby konsolidace fragmentovaných trhů a vyplnění stávajících mezer v přístupu na cílové trhy. Sika aplikuje tuto politiku zejména v Asii a v Latinské Americe jako prostředek stabilního upevňování svých tržních pozic.

SILNÉ HODNOTY SPOLEČNOSTI

INDIVIDUALITA ZNAČKY SIKA

Individualita značky Sika definuje charakteristické rysy firemní značky.

  • Inovace: Odvaha k modernizaci
  • Týmová orientace: Radost ze společné práce
  • Závazek: Schopnost vytrvat