Sika má za sebou více než 100 let úspěchů v technologii. Trvale udržitelný rozvoj byl od počátku klíčovou součástí strategie společnosti a uznávanou hodnotou rodiny zakladatele, majoritního vlastníka akcií.

Na základě dialogu s vnitřními i vnějšími zákazníky, Sika definovala 6 cílových ukazatelů s maximálním potenciálním účinkem.

Větší přínos

Hospodárný provoz

Náš úspěch přináší přímý prospěch všem zúčastněným stranám.

CÍL: Provozní zisk (EBIT) vyšší než 10% čistého obratu.

UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ

Zaujímáme vedoucí místo v našem odvětví. Vytváříme inovační portfolio trvale udržitelných výrobků, systémů a služeb.

CÍL:  Všechny nové projekty jsou vyhodnocovány podle Postupu vývoje výrobků společnosti Sika. Všechny klíčové místní projekty jsou realizovány.

MÍSTNÍ KOMUNITY/SPOLEČNOST

Rozvíjíme atmosféru důvěry a vytváříme hodnoty pro zákazníky, komunity a společnost.

CÍL: O 5% více projektů ročně.

menší dopad

Energie

Pečlivé využívání zdrojů a nákladů.

CÍL: O 3% menší spotřeba energie na tunu ročně

VODA A ODPAD

Zvyšujeme hospodárnost využití vody a surovin.

CÍL: O 3% menší spotřeba vody a vznik odpadu na tunu ročně.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnanci společnosti Sika chodí z práce domů zdraví.

CÍL: O 5 % méně nehod ročně.

Sika: More Value - Less Impact
More Value - Less Impact

Sika Sustainability, PDF, 2.4 MB