Podpora trvale udržitelného růstu

Sika vytváří kontakty s organizacemi a vládami za účelem identifikace, vývoje a zavedení programů, potřebných k realizaci příležitostí k trvale udržitelnému rozvoji. Prostřednictvím environmentálních iniciativ, oblastních partnerství a programů spolupráce Sika pokračuje v podpoře trvale udržitelného růstu po celém světě.

Přidaná hodnota v rámci hodnotového řetězce

Sika se zavázala vytvářet udržitelnou přidanou hodnotu podél celého hodnotového řetězce. Sika se zavázala orientovat svůj provoz a strategie podle univerzálně přijímaných zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčních zásad, definovaných v iniciativě Organizace spojených národů Global Compact.

Initiative supported by Sika
INICIATIVY PODPOROVANÉ SPOLEČNOSTÍ SIKA