Sika Values and Principles
Sika Values and Principles

SIKA – A GLOBAL LEADER WITH PRINCIPLES AND TRADITION

Sika Values and Principles (pdf, 0,90 MB)

Sika - světový leader s tradicí a principy

Společnost Sika vznikla před více než 100 lety ve Švýcarsku díky vynálezci Kasparu Winklerovi. Od té doby se vyvinula v úspěšnou globální polečnost s vedoucí pozicí ve vývoji a výrobě systémů a produktů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Budoucí úspěchy společnosti Sika nezávisí pouze na správné strategii - jsou založeny na důvěře a oddanosti všech zaměstnanců. Vůdčí postavení v globálním měřítku vychází z podnikatelského ducha společnosti a tzv. Sika Spirit.

Význam Sika Spirit spočívá v  silném systému hodnot a principů, které tvoří DNA společnosti. 5 zásad řízení vyjadřuje kulturu společnosti a jsou základem budoucího úspěchu:

 

  1. Zákazník na prvním místě
  2. Odvaha pro inovace
  3. Udržitelný rozvoj a integrita
  4. Schopnosti a respekt
  5. Rozhodování dle výsledků

1. Zákazník na prvním místě

Sika věnuje velké úsilí udržení nejvyšší kvality svých produktů a služeb. Jejím závazkem pro inovace je uspokojit potřeby současné poptávky a zároveň předvídat požadavky budoucí. Veškerá řešení jsou navrhnuta tak, aby zaručila úspěch u zákazníků a vytvořila dlouhotrvající oboustranně výhodná partnerství, nikoliv pouze krátkodobý profit. Tento postoj je zdůrazněn heslem společnosti "Stavíme na důvěře."

Jsme velmi hrdí, že společnostkaždodenním plněním svých závazků dosáhla toho, že její sto let starý symbol, trojúhelník Sika, se stal synonymem pro výkon, kvalitu, a spolehlivost po celém světě.

2. Odvaha pro inovace

Úspěch společnosti Sika je založen na dlouhotrvající tradici inovací. Jádrem činnosti společnosti je řízení inovací a zaměření na vývoj kvalitních produktů a nejlepších řešení pro zákazníky. Sika investuje do technologických center a laboratoří na celém světě. Tím získává výhodu globální partnerské sítě s dodavateli a vědci a zároveň řeší konkrétní potřeby zákazníků na lokální úrovni.

3. Udržitelný rozvoj a integrita

Sika nahlíží na otázku rozvoje podnikání s dlouhodobou perspektivou a jedná s respektem a odpovědností vůči svým zákazníkům, akcionářům i zaměstnancům. Při naší práci klademe důraz na bezpečnost, kvalitu, životní prostředí, spravedlivý přístup, sociální angažovanost, odpovědný růst a tvorbu hodnot.

Udržitelnost je klíčovou složkou inovačních aktivit společnosti. Sika plánuje zvýšenou trvanlivost a úsporu materiálů i energie ve stavebnictví i průmyslových aplikacích. Sika se vytrvale snaží přispívat k úsporám spotřeby zdrojů jak ve vlastní výrobě, tak i na straně obchodních partnerů, kteří důvěřují výrobkům značky Sika. Iniciativy a pokrok společnosti Sika se řídí Globální iniciativou ve výkaznictví (GRI 4).

Při tom všem je na prvním místě bezpečnost. Prospěch a zdraví zaměstnanců a partnerů společnosti Sika je podmínkou jejího úspěchu. Vytváření bezpečného pracovního prostředí je vždy hlavní prioritou.

Sika podněcuje sociální a ekonomický rozvoj ve všech zemích a komunitách, ve kterých působí. Sika aktivně podporuje sociální projekty v místních komunitách pomocí nadace Romualda Burkarda. Jako člen iniciativy OSN Global Compact se Sika zavázala uskutečňovat globální udržitelný rozvoj.

Sika neslevuje na bezúhonnosti a má nastaveny vysoké etické standardy práce. Etický kodex společnosti Sika definuje normy a pravidla chování pro společnost a všechny její zaměstnance.

4. Schopnosti a respekt

Sika podporuje důvěryhodné a respektující pracovní vztahy a nevyužívá formální autority. Zaměstnanci společnosti pracují v partnerských vztazích mezi sebou, se svými zákazníky, dodavateli i ostatními zúčastněnými stranami.

5. Rozhodování dle výsledků

Sika se může pyšnit neustálým dosahováním vynikajících výsledků na svých trzích. Společnost vytrvale následuje svou vizi, cíle a upřednostňuje dlouhodobý pohled.

Sika věří v individuální odpovědnost. Funkce a projekty jsou jasně přiděleny. Za celkový zisk nebo ztrátu zodpovídá Generální manažer. 

Sika má transparentní ukazatele svého finančního výkonu a definovanou strategii rozvoje. Hodnocení výkonu je založeno na velikosti tržního podílu, růstu tržeb, ziskovosti a efektivitě vloženého kapitálu.

 

Stavíme na důvěře - Rozhovory se Sika senior manažery

Bývalá Miss Švýcarsko a moderátorka Christa Rigozzi zpovídá Sika senior manažery o jejich práci pro společnost.