STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI SIKA

V roce 2015 pokračovala společnost Sika v implementaci své strategie udržitelného rozvoje pro období let 2014-2018. V duchu svého motta "zvyšování užitku a snižování negativních dopadů" společnost následovala svých šest startegických cílů, které se zaměřují na hospodárný provoz, udržitelná řešení, místní komunity/společnost, energii, vodu/odpad a bezpečnost.

Nejnovější průzkum mezi zainteresovanými skupinami potvrdil, že tato témata jsou správná a zůstanou aktuální i v budoucnosti. Svými produkty, systémy a řešeními zakládá společnost Sika dlouhodobé výhody pro všechny zúčastněné strany a výrazně snižuje spotřebu zdrojů a dopady související s výrobou.

Hlavními nástroji pro zavedení strategie udržitelného rozvoje v přezkoumávaném roce byla kampaň "Větší přínos, menší dopad" a nový systém řízení a výkaznictví podle pokynů G4 Globální iniciativy ve výkaznictví představené na místní úrovni (GRI G4).