Společnost Sika se zavazuje k propagaci trvale udržitelných řešení globálních problémů, která budou bezpečná, s minimálním dopadem na zdroje.