Udržitelný rozvoj

 • Strategie

  Strategie

  Společnost Sika se zavazuje k propagaci trvale udržitelných řešení globálních problémů, která budou bezpečná, s minimálním dopadem na zdroje.

  Strategie udržitelného rozvoje
 • Větší přínos, menší dopad

  Větší přínos, menší dopad

  Sika usiluje o vytváření hodnot pro všechny zúčastněné strany pomocí svých výrobků, systémů a řešení v celém dodavatelském řetězci a po celou dobu jejich životnosti. Vytvořená hodnota daleko převažuje dopad výroby, distribuce a používání.

  Více o kampani
 • Cíle udržitelného rozvoje

  Cíle udržitelného rozvoje

  Šest cílových ukazatelů, které se týkají ekonomických, sociálních i environmentálních aspektů podnikání společnosti.

  6 cílových ukazatelů
 • Globální iniciativa ve výkaznictví

  Globální iniciativa ve výkaznictví

  Strategie udržitelného rozvoje společnosti Sika je podpořena systémem řízení a vykazování podle doporučení mezinárodní nezávislé organizace G4 Global Reporting Initiative (GRI G4).

  GRI index
 • Výkaz GRI

  Výkaz GRI

  Sika GRI Report

  GRI 2014
 • Odpovědnost vůči budoucnosti

  Odpovědnost vůči budoucnosti

  Omezené zdroje, změny klimatu, voda a infrastruktura, to jsou trendy, které ovlivňují trhy a obchody společnosti. Sika se vytrvale snaží přispívat k úsporám spotřeby zdrojů ve vlastní výrobě i na straně obchodních partnerů, při zachování priority bezpečného pracovního prostředí svých zaměstnanců.

  Megatrendy
 • Životní prostředí a bezpečnost

  Životní prostředí a bezpečnost

  Důležitým prvkem myšlenky udržitelného rozvoje společnosti Sika je propagace ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce v celém dodavatelském řetězci. Ekologická efektivnost pro společnost Sika znamená dodávat stejná nebo lepší řešení při nižší spotřebě materiálu a energie.

  Více